PhD Candidate

Cathrine Bergh Nitter

Publications

 • En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage

  Nitter, Cathrine Bergh, Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Musland, Marte Gausvik, Leversen, Ingrid (2023)
 • Bli venn med maten: evaluering av et lavterskel kurstilbud for personer med overspisingsproblematikk

  Nitter, Cathrine Bergh, Vrabel, KariAnne, Binder, Per Einar, Kingswick, Irene (2022)
 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2022)
 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2021)