Publications

 • Foredrag for tolkene i Sydvesten

  Trengereid-Olsen, Elisabet (2021)
 • Tolking mellom hørende og fremmedspråklige døve.

  Trengereid-Olsen, Elisabet (2021)
 • Cooperation as a coping mechanism when interpreting between deaf refugees and hearing professionals

  Olsen, Elisabet Trengereid (2019)
 • Døve flyktninger vil rammes urimelig hardt av nye språkkrav

  Olsen, Elisabet Trengereid (2019)
 • Deaf and refugee - a different situation

  Olsen, Elisabet Trengereid (2018)