Assistant Professor

Inger Oline Bruland

Publications

 • Essay, basert på Ph.d kurset Vitskapsteori og etikk

  Bruland, Inger Oline (2019)
 • Kvalitetssikring av innhaldet i kurs i eksamensmeistring - eit kvalitetsutviklingsprosjekt

  Bruland, Inger Oline (2018)
 • Kritisk vurdering av kvalitativ vitenskaplig artikkel: "Carrying: Parental Experience of the Hospital Transfer of Their Baby" av Michael van Manen

  Sjursen, Irene, Bruland, Inger Oline, Juklestad, Siv Iren (2018)
 • Kompetanseutvikling knytt til førebyggjande psykisk helsearbeid i kommunen

  Bruland, Inger Oline, Grov, Ellen Karine (2016)
 • Einars forsvinningsnummer

  Bruland, Inger Oline (2015)