Associate Professor

Michael Grasdalsmoen

Selected publications

  • Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling

    Lund, Torbjørn, Postholm, May Britt, Skeie, Geir (2010)