Emerita

Mildrid Jorunn Haugland

Selected publications

 • Rapport utvikling og implementering av et digitalt emne i vitenskapsteori og metode – MaMet500 ved Fakultet for Helse - og omsorgsvitskap HVL

  Aasekjær, Katrine, Haugland, Mildrid Jorunn, Rosenberg, Ivar (2019)
 • Interprofessional education as a contributor to professional and interprofessional identities

  Haugland, Mildrid Jorunn, Brenna, Sissel Johansson, Aanes, Mette (2019)
 • A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning

  Jeno, Lucas Matias, Raaheim, Arild, Kristensen, Sara Madeleine, Kristensen, Daniel, Haugland, Mildrid Jorunn, Mæland, Silje (2018)
 • Factors for success in collaboration between high- and low-income countries: Developing a physiotherapy education programme in Sudan

  Haugland, Mildrid, Sørsdahl, Anne Brit, Salih, Abdel Salam, Salih, Omeima (2014)
 • Arbeidsmåter i og erfaringer fra et næringslivsprosjekt : fysioterapeutisk kompetanse i produktutvikling

  Haugland, Mildrid, Sørsdahl, Anne Brit (2012)