Field of work

Professor of Law. Maritime Law. Maritime Safety and Security Law. Military Law and the Law of Armed Conflict. The Use of Armed Force.

Courses taught

Maritime Law. Maritime Safety and Security Law. Military Law and the Law of Armed Conflict. The Use of Armed Force.

Research areas

Maritime Law. Maritime Safety and Security Law. Military Law and the Law of Armed Conflict. The Use of Armed Force.

Publications

 • Ensuring the Quality of ISM Audits - The Role and Adequacy of the Legal Framework of Auditing

  Sharma, Deepak Raj, Simonsen, Sigmund (2023)
 • Folkeretten er relevant, men har ingen magisk kraft

  (2023)
 • Israel bør føre en lovlig og klok forsvarskrig

  (2023)
 • Forsvarsekspert: Et angrep på en norsk plattform eller gassledning er et angrep på Nato

  (2022)
 • «Helge Ingstad» og rederiets ansvar for skipsikkerheten

  (2022)
 • Sikkerheten til havs har vært på dagsordenen i mange år

  (2022)
 • Skipssikkerhetsrett - Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

  (2022)
 • Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS i et sjørettslig perspektiv

  (2021)
 • Målbekjempelse ("targeting") i et rettslig perspektiv

  (2020)
 • Regjeringen og Forsvarets rettslige handlerett og handleplikt i nasjonale kriser

  (2020)
 • 22. juli-kommisjonen vurderte feil: Forsvaret kunne gjort mer

  (2019)
 • Flybåren professor i maritim rett har landet

  (2019)
 • Forfatter vil at forsvaret tar større del av ansvaret for sikkerheten i Norge

  (2019)
 • Forsvar i gråsonen

  (2019)
 • Forsvaret har en plikt til å handle

  (2019)
 • Forsvarets handleplikt utløses allerede ved holdepunkter for at landet kan være i fare

  (2019)
 • Høyre om 2. bataljon: – Forsvarssjefens anbefaling vil veie tungt

  (2019)
 • Juss til sjøs for skipstryggleik

  (2019)
 • Juss, militærmakt og gråsoner

  (2019)
 • Lovligheten av bruk av militær makt

  (2019)
 • Mannskapsrett - Grunnleggende regelverk knyttet til arbeids- og levevilkår om bord

  (2019)
 • Nestor i sjørett utropte Haugesund som senter for skipssikkerhet

  (2019)
 • Ny bok: Til forsvar av landet

  (2019)
 • Nyttig om Forsvarets bistand til politiet

  (2019)
 • Rett til havs med Sigmund Simonsen og HVL

  (2019)
 • Til forsvar av landet

  (2019)
 • "Til forsvar av landet" - ny bok om rettsregler i krig og fred

  (2019)
 • Uklare regler og gråsoner

  (2019)
 • Åtte år etter terroren

  (2019)
 • Havrett - myndighet og jurisdiksjon

  (2018)
 • Autonom luftkrig og folkeretten - kan autonome våpensystemer foreta rettslig forsvarlige helhetsvurderinger?

  (2016)
 • The Intervention in Libya in a Legal Perspective: R2P and International Law

  (2016)
 • Menneskelig biologisk materiale

  Simonsen, Sigmund, Aasen, Henriette Sinding (2015)
 • Helseforskningsloven med kommentarer

  (2014)
 • Jurister hevder rettsmedisinernes innsamling er ulovlig

  (2014)
 • Norge kan hjelpe Irak mot IS i Syria

  (2014)
 • Ukraina og folkeretten

  (2014)
 • Legemiddelstudier med barn

  Bakken, Kjersti, Hølen, Jacob Christian, Simonsen, Sigmund (2013)
 • Krisehåndtering i Fiskevernsonen: mellom jus og interessepolitikk

  Dyndal, Gjert Lage, Simonsen, Sigmund (2013)
 • Krisehåndtering: Sentralisert over-departemental ledelse eller desentralisert sektoransvar?

  Dyndal, Gjert Lage, Simonsen, Sigmund (2013)
 • Forsker om et mulig angrep på Syria: - Meget farlig

  (2013)
 • Kommentarer til behandlingsbiobankloven (fagfellevurdert)

  (2013)
 • Når er det lov å angripe?

  (2013)
 • Rettslige utfordringer og muligheter ved bruk av droner i fredstid og i væpnede konflikter

  (2013)
 • UAV: Rettslige aspekter

  (2013)
 • UAV: Rettslige utfordringer og muligheter

  (2013)
 • Når er krig lovlig?

  Henriksen, Dag, Simonsen, Sigmund (2012)
 • Acceptable Risk in Biomedical Research. European Perspectives

  (2012)
 • European integration - a Case Example from European Biomedical Research Law

  (2012)
 • Plakaten på veggen: Aldri mer

  Simonsen, Sigmund, Bråthen, Per thore, Dyndal, Gjert Lage (2012)
 • Acceptable risk in biomedical research. A legal analysis of the requirement that biomedical research shall not involve risks and burdens disproportionate to its potential benefits

  (2010)
 • Erstatning for forskningsskader

  (2010)
 • European Integration: A case-example from biomedical research law

  (2010)
 • Forfatterskap

  (2010)
 • Forsvarlighet og personvern i medisinsk forskning

  (2010)
 • Forvarlighetskravet, særlig om risiko og nytte-vurderingen

  (2010)
 • Helseforskningsloven - rettslig regulering av medisinsk forskning

  (2010)
 • Innsynsrett

  (2010)
 • Juridiske virkemidler som døråpner og hinder for samhandling i helsetjenesten

  (2010)
 • Samtykke til deltakelse i medisinsk forskning

  (2010)
 • Er forskningsprosjekter med innsamling av anonyme data å anse som forskning på mennesker?

  Simonsen, Sigmund, Hølen, Jacob Christian (2010)
 • Helseforskningsloven

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2009)
 • Helseforskningsloven

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2009)
 • Helseforskningsloven - Bakgrunn og intensjon

  (2009)
 • Helseforskningsloven - Norsk lovkommentar

  (2009)
 • Helseforskningsloven - hva nå?

  (2009)
 • Helseregisterforskning og helseforskningsloven

  (2009)
 • Samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning

  (2009)
 • Vitenskapelig redelighet i et rettslig perspektiv

  (2009)
 • Helseforskningsloven - et "kræsj-kurs"

  (2008)
 • Helseforskningsloven, hva nå?

  (2008)
 • Jus og etikk

  (2008)
 • Akseptabel risiko i medisinsk og helsefaglig forskning

  (2007)
 • Forskningsskandalen - 12 måneder etter

  (2007)
 • Granskning av uredelighet i forskning

  (2007)
 • How to set up a Clinical Trial in Norway

  (2007)
 • Ny lovgivning: Helseforskningsloven og forskningsetikkloven

  (2007)
 • Playing by the rules - Scientific misconduct in a legal perspective

  (2007)
 • Proporsjonalitetsprinsippet i internasjonal helseforskningsrett

  (2007)
 • Gjennomgang av meningokokkvaksineforsøket 1988-1994

  Smith, Marianne, Simonsen, Sigmund, Andersen, Anne-Birgitte, Aasland, Olaf G (2007)
 • Rapport fra granskningskommisjonen oppnevnt av Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar

  Simonsen, Sigmund, Helgesen, Gro EM, Lunde, Tore, Tverdal, Aage, Vollset, Stein Emil, Ekbom, Anders (2006)
 • Kan vi regulere oss bort fra uredelighet?

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2006)
 • Scientific misconduct: a new approach to prevention

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2006)
 • Byråkratisering og juridifisering av REK - konsekvenser for komiteene som ordinære forvaltningsorganer

  (2006)
 • Forskningsjuks & forskningsjus

  (2006)
 • Forskningsskandalen - hva kan vi andre lære av den?

  (2006)
 • Fusk i forskning - hvordan kan vi unngå det?

  (2006)
 • Helse, bioteknologi og jus

  (2006)
 • Helseforskningsrett

  (2006)
 • Hva bør St Olavs hospital ha lært av Sudbø-rapporten?

  (2006)
 • Kvalitetssikring av forskning, særlig om regelverket

  (2006)
 • Playing by the rules, Scientific misconduct in a legal perspective

  (2006)
 • Forskning, juks og tillit

  Simonsen, Sigmund, Bovim, Gunnar, Nylenna, Magne (2006)
 • Basic ethical, professional and legal principles of biomedical research

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2006)
 • Ethical and legal regulation of medical research: basic principles and new proposals for Norway

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2006)
 • Kan jus, etikk og forskning spille på lag?

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2005)
 • Helseforskningsrett. Den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2005)
 • Samtykke og medisinsk forskning - behov for mer nyanserte regler?

  Aasen, Henriette Sinding, Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magna (2004)
 • Formidlingsplikt i forskningen?

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2004)
 • Forskning uten grenser?

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2004)
 • God forskning - bedre helse

  Nylenna, Magne, Simonsen, Sigmund (2004)
 • Samtykke og medisinsk forskning: Behov for mer nyanserte regler?

  Simonsen, Sigmund, Aasen, Henriette Sinding, Nylenna, Magne (2004)
 • Kontroll og tilsyn med medisinsk forskning

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2004)
 • Regulering av medisinsk forskning - hvorfor og hvordan

  Simonsen, Sigmund, Nylenna, Magne (2004)