Associate Professor

Sigrid Bøyum

Publications

 • Teachers’ interactions with children in micro-level transitions in Norwegian preschools

  Pedersen, Lillian, Bakken, Astrid Reidun Berglid, Johannessen, Kjersti, Bøyum, Sigrid (2023)
 • Faglunsj på biblioteket- Barnehagerollen - bokpresentasjon

  Skjerdal, Lena, Bøyum, Sigrid (2022)
 • Expanding or limiting the space of opportunity - Preschool teachers´ interactions with children in transition situations.

  Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid (2022)
 • Kjære barnehagelærere - stå opp for den kunnskapen dere har

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Alme, Hilde, Fimreite, Hege, Bakken, Astrid Reidun Berglid (2022)
 • International Conference on Research in Education

  Rogne, Eivind, Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Interkulturell kompetanseutvikling - ein studie om leiing av barnehagepersonalet som lærer å lære om foreldresamarbeid

  Sønsthagen, Anne Grethe , Bøyum, Sigrid (2021)
 • Barnehagelæreres erfaringer med samarbeid med foreldre med polsk bakgrunn

  Bøyum, Sigrid, Gangstad, Kristin Rostad (2021)
 • Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • Betydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæring

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2020)
 • Norwegian kindergarten teachers` cooperation with Polish parents. Equal cooperation or expectations to adaptation?

  Bøyum, Sigrid (2019)
 • Kindergarten collaborating with local communities and enterprises

  Bøyum, Sigrid (2019)
 • Norwegian kindergarten teachers` cooperation and trust building with Polish parents.

  Gangstad, Kristin Rostad, Bøyum, Sigrid (2017)
 • Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2017)
 • Språkmiljø i den flerkulturelle barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid (2017)
 • The effect of dialogic reading and numeracy learning in preschool on the vocabulary of bilingual children's second language learning

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde, Haukedal, Kjersti Sandnes (2016)
 • Språkmiljø i barnehagen - reproduksjon av ulikhet?

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2016)
 • Presentasjon av paper «Barnehagen som tillitsarena – foreldresamarbeid i barnehager med polske foreldre»

  Gangstad, Kristin Rostad, Bøyum, Sigrid (2016)
 • Språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid, Engesæter, Mari, Sønsthagen, Anne Grethe (2016)
 • Utviklingsarbeid og faglighet i barnehagen

  Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2015)
 • Literacy Activities in Preschool

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian (2014)
 • Mannlige førskolelærerstudenter

  Bøyum, Sigrid (2013)
 • Menn i førskulelærarutdanninga

  Bøyum, Sigrid (2013)
 • Barnehagens språkmiljø som kvalitetsindikator

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Language Environment as a Quality Indicator in Norwegian Preschools

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Emergent Literacy Environment as a Quality Indicator in Norwegian Preschools

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Men in preschool education

  Bøyum, Sigrid (2013)
 • Menn i førskulelærarutdanninga

  Bøyum, Sigrid (2012)
 • Sosial ulikhet i barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2010)
 • Mjuke gutar og tøffe jenter

  Bøyum, Sigrid (2010)
 • Hvordan arbeide forebyggende med tema mobbing?

  Bøyum, Sigrid (2010)
 • Sosial ulikhet i barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2010)
 • Mjuke gutar og tøffe jenter

  Bøyum, Sigrid (2010)
 • Forebyggende arbeid i barnehagen - med vekt på mobbing

  Bøyum, Sigrid (2009)
 • Reproduksjon av ulikhet i barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2009)
 • Forebyggende arbeid med vekt på mobbing i barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2009)
 • Morsrolla i eit sosialkonstruktivisk perspektiv

  Bøyum, Sigrid (2008)
 • Holdninger til mangfold

  Bøyum, Sigrid (2008)
 • Holdninger og fordommer

  Bøyum, Sigrid (2008)
 • Holdninger og kunnskap om innvandrere, knytta til barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2008)
 • Familietribuna - ein plass for alle?

  Bøyum, Sigrid (2007)
 • Jenter, gutter og mobbing

  Bøyum, Sigrid (2006)
 • Gutter og arbeidsuke i barnehage

  Bøyum, Sigrid (2006)
 • Hvordan arbeide med tema mobbing i barnehagen?

  Bøyum, Sigrid (2006)
 • Problemretta veiledning i grupper

  Bøyum, Sigrid (2006)
 • Er det mobbing i barnehagen?

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Barn og medier

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Kompetansebygging og personalutvikling i barnehagen

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Forebyggende arbeid i bhg - tema mobbing

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Sosial kompetanse

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Praksisfortellinger i personalutvikling

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Mobbing - hvor går grensen?

  Bøyum, Sigrid (2005)
 • Likestilling i barnehagen - jenter og kvinner

  Bøyum, Sigrid (2004)
 • Evaluering av DILL@ En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-cd i data

  Bøyum, Sigrid, Øydvin, Astrid (2003)
 • Undervegsevaluering av ny arbeidstidsordning i grunnskulen i Sogn og Fjordane

  Bøyum, Sigrid (2002)
 • Lokal evaluering av arbiedstidsforsøk i grunnskulen i Sogn og Fjordane. Undervegsevaluering frå tidsrommet 2001-2002

  Bøyum, Sigrid (2002)
 • Lokal evaluering av arbeidstidsforsøk i grunnskulen i Sogn og Fjordane

  Bøyum, Sigrid (2002)