Professor Knut Rydgren frykter vi står ved begynnelsen av ein selvforskyldt masseutryddelse.