Associate Professor

Jon Vegard Hugaas

Selected publications

 • Barn, paternalisme og myndiggjøring : et kantiansk syn på grunnlaget og grensene for barns medbestemmelse

  Hugaas, Jon Vegard (2016)
 • The Child as Co-Researcher – Moral and Epistemological Issues in Childhood Research

  Willumsen, Elisabeth, Hugaas, Jon Vegard, Studsrød, Ingunn (2014)
 • Straffens etikk. Straffens eksterne og interne begrunnelse i normativt etisk perspektiv

  Hugaas, Jon Vegard (2013)
 • Foreldreskapets normative og faktiske grunnlag - en filosofisk drøfting med referanse til Locke, Kant og Hegel

  Hugaas, Jon Vegard (2011)
 • Evil's Place in the Ethics of Social Work

  Hugaas, Jon Vegar (2010)