Førsteamanuensis

Jon Vegard Hugaas

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser i religion, livssyn, etikk og filosofi på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen, og vitenskapsfilosofi på masterstudiet i fysisk aktivitet og kosthold. Mitt kompetanseområde ligger i skjæringspunktet mellom religion, filosofi og etikk. Jeg har teologisk embetseksamen fra MHS og doktorgrad i filosofi fra UiB. Mine forskningsinteresser inkluderer tema som normative etiske teorier, interreligiøs etikk, helseetikk og bioetikk, dødshjelp og eutanasi, japansk og buddhistisk etikk, forskningsetikk, ondskapens filosofi, rettsfilosofi og straffens etikk, foreldrerettigheter, barns selvbestemmelse, forskning med barn, Immanuel Kants praktiske filosofi, m.m.

Underviser i

 • Religion, livssyn, filosofi og etikk

Forskar på

 • Politisk filosofi
 • Rettsfilosofi
 • Ondskapens filosofi
 • Etikk
 • Immanuel Kant

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Barn, paternalisme og myndiggjøring : et kantiansk syn på grunnlaget og grensene for barns medbestemmelse

  Hugaas, Jon Vegard (2016)
 • The Child as Co-Researcher – Moral and Epistemological Issues in Childhood Research

  Willumsen, Elisabeth, Hugaas, Jon Vegard, Studsrød, Ingunn (2014)
 • Straffens etikk. Straffens eksterne og interne begrunnelse i normativt etisk perspektiv

  Hugaas, Jon Vegard (2013)
 • Foreldreskapets normative og faktiske grunnlag - en filosofisk drøfting med referanse til Locke, Kant og Hegel

  Hugaas, Jon Vegard (2011)
 • Evil's Place in the Ethics of Social Work

  Hugaas, Jon Vegar (2010)