Studentliv i Haugesund

  • Campus Haugesund ligg midt i sentrum av byen, nær praksisfeltet, næringslivet, kulturlivet og fritidsaktiviteter.

  • StudKick har mange ulike aktiviteter

    Fleire ulike studentforeiningar tilbyr studentane i Haugesund spennande aktiviteter og tilbod, som sørgjer for at studentane får stimulert sine sosiale antenner :)

  • Studenthyblane og kaffibaren i Sørhauggata 100 i Haugesund sentrum.

    Studentbustadene i Haugesund er lokaliserte på to område, begge med gangavstand til campus. Dei nyaste bustadene ligg midt i sentrum og var ferdige for innflytting hausten 2015.

  • Eit godt studentmiljø gir deg lyst til å gå på skulen og lyst til å lære. Vi vil at våre studentar skal ha det god og trivast som studentar.

Kalender

#hvlfolk