Studentliv i Haugesund

  • Høgskulebygget på campus Haugesund inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.

  • Studenttinget er HVL-studentane sitt øvste organ. Studentane er også representerte i høgskulestyret og andre organ på høgskulen.

  • Fleire av utdanningane på campus Haugesund har aktive interesseorganisasjonar. Desse faglege foreiningane arrangerer årlege karrieredagar, faglege og sosiale arrangement og turar.

  • Studenter viser fram ulike aktiviteter i studentorganisasjonen StudKick

    Som student ved campus Haugesund kan du bli medlem i studentorganisasjonar som tilbyr eit breitt spekter av aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv.

  • Global Lounge er en sosial møteplass på alle HVL sine campuser. Her kan du møte andre internasjonale og norske studenter og delta på morsomme aktiviteter sammen

  • Studentbustadene i Haugesund er lokaliserte på to område, begge med gangavstand til campus.

  • Er du medlem i studentidrettslaget kan du bruke treningssenteret på campus. Les meir på Sammen sine nettsider.