Campus Haugesund

Høgskulebygget på campus Haugesund inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.

Studere?

På campus Haugesund finn du undervisningsrom, bibliotek, læringssenter og arbeidsplassar med og utan datamaskiner. Vi har også lesesalar, grupperom og forskjellige laboratorium.

I tillegg har høgskulen eit eige simulatorsenter for studentar i maritime fag. På senteret finst det sju navigasjonsbruer for fullskala simulering, og tolv studentstasjonar på navigasjonslaboratoriet. På laben kan ein drive med instrumenttrening og trening knytt til lasteoperasjonar.

Svolten?

I høgskulebygget finn du ein kaffibar og ei kantine med godt utval av lunsj- og middagsrettar til gode studentprisar. Sjå opningstidene.

Sliten?

Rom 1044 er kvilerom for studentar som treng å kvile seg eller amme. Du er velkommen til å bruke kvilerommet ein avgrensa periode i løpet av dagen. Kvilerommet kan ikkje reserverast, og det skal berre vere ein person på kvilerommet om gongen.

Amme?

Du er velkommen til å bruke kvilerom (rom 1044) viss du treng ro til å amme. Kvilerommet kan ikkje reserverast, og det skal berre vere ein person på kvilerommet om gongen.

Stellerom?

Det finner du på rom 1044.

Trene?

Det er eit nyrenovert treningsrom i kjellaren som er gratis for medlemmer i studentidrettslaget.

Teleslynge?

Auditorium A, B, C og D har teleslynge.

Parkere?

Det er gratis parkeringsplassar på campus for bilar med parkeringsløyve.

Servicetorget i Haugesund

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Kaffebaren på campus Haugesund
Student på lesesal
Arjen Kraaijeveld i auditoriet. Foto: Terje Rudi