Grupperombestilling

Bestill grupperom

Reglar for bestilling av grupperom

  • Du kan reservere grupperom tre dagar fram i tid (inkludert dagen i dag), og for maksimalt tre timar om gongen. Systemet opnar for reservasjon kl. 22.00.
  • Minimum to studentar må vere til stades for å kunne bruke eit grupperom. 
  • Det er ikkje lov å manipulere reservasjonssystemet.
  • Dersom grupperommet ikkje er tatt i bruk innan 15 minutt etter reservasjonstidspunktet, kan andre bruke rommet.
  • Du kan ikkje slette ein ubrukt reservasjon for å reservere same grupperom på eit seinare tidspunkt same dag.
  • Hugs å avbestille rommet dersom det ikkje vil bli brukt.
  • Rommet skal ryddast etter bruk; stolar og bord skal stå på plass, vindauge skal vere lukka, avfall skal vere fjerna. 

Finn fram

Har du spørsmål om grupperomma, kan du ta kontakt med Servicetorget.

Bergen: I skuleåret er bygga på Kronstad og i Møllendalsveien stengde på søndagar, og grupperom i desse bygga kan ikkje nyttast. Unntaket er i eksamensperioden i november/desember og mai/juni. 

Kor er grupperomma i Bergen? Sjå romma på Kronstad i MazeMap.

Førde: I Førde finn du grupperom i Høgskulebygget. Sjå romkart for Førde.

Haugesund: Finn ut kor rommet er plassert i bygget i Haugesund.

Sogndal: I Sogndal finn du grupperom i Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget, Guridalsbygget og Svingen. Sjå kart over campus i Sogndal.

Stord: ANN står for annekset. FOR er Formingsbygget. UND er Undervisningsbygget (der studenttorget er). HOV er Hovudbygget, også kalla Eidsvoll.

Finn fram på campus!