Grupperombestilling

Bestill grupperom

Reglar for bestilling av grupperom

  • Du kan reservere grupperom tre dagar fram i tid (inkludert dagen i dag), og for maksimalt tre timar om gongen. Systemet opnar for reservasjon kl. 22.00.
  • Minimum to studentar må vere til stades for å kunne bruke eit grupperom. 
  • Det er ikkje lov å manipulere reservasjonssystemet.
  • Dersom grupperommet ikkje er tatt i bruk innan 15 minutt etter reservasjonstidspunktet, kan andre bruke rommet.
  • Du kan ikkje slette ein ubrukt reservasjon for å reservere same grupperom på eit seinare tidspunkt same dag.
  • Hugs å avbestille rommet dersom det ikkje vil bli brukt.
  • Rommet skal ryddast etter bruk; stolar og bord skal stå på plass, vindauge skal vere lukka, avfall skal vere fjerna. 

Finn fram

Dersom du har spørsmål om grupperomma, kan du kontakte Servicetorget.

Bergen

Kronstad er open for studentar heile veka, men Møllendalsveien er stengt på søndagar. Finn fram til grupperomma på Kronstad i MazeMap.

Førde

Du finn grupperom i Høgskulebygget. Sjå romkart for Førde.

Haugesund

Finn ut kor rommet er plassert i bygget i Haugesund.

Sogndal

Du finn grupperom i Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Bragebygget. Finn fram på campus!

Stord

ANN står for annekset. FOR er Formingsbygget. UND er Undervisningsbygget (der studenttorget er). HOV er Hovudbygget, også kalla Eidsvoll. Finn fram på campus!