Grupperombestilling

Grupperomma våre er mykje brukt. Her kan du sjå kva reglar som gjeld og korleis du går fram for å bestille rom.

Bestill grupperom

Reglar for bestilling av grupperom

  • Du kan reservere grupperom tre dagar fram i tid (inkludert dagen i dag), og for maksimalt tre timar om gongen. Systemet opnar for reservasjon kl. 22.00.
  • Du har høve til å bestille grupperom på ein annan campus enn din eigen.
  • Minimum to studentar må vere til stades for å kunne bruke eit grupperom. 
  • Det er ikkje lov å manipulere reservasjonssystemet.
  • Dersom grupperommet ikkje er tatt i bruk innan 15 minutt etter reservasjonstidspunktet, kan andre bruke rommet.
  • Du kan ikkje slette ein ubrukt reservasjon for å reservere same grupperom på eit seinare tidspunkt same dag.
  • Hugs å avbestille rommet dersom det ikkje vil bli brukt.
  • Rommet skal ryddast etter bruk; stolar og bord skal stå på plass, vindauge skal vere lukka, avfall skal vere fjerna. 

Finn fram

Har du spørsmål om grupperomma, kan du kontakte Servicetorget.

Bergen

Finn fram til grupperomma på Kronstad i MazeMap. (MazeMap er ikkje oppdatert med rom i nye K2.) 

Førde

Du finn grupperom i Høgskulebygget. Sjå romkart for Førde.

Haugesund

Finn ut kor rommet er plassert i bygget i Haugesund.

Sogndal

Du finn grupperom i Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Bragebygget. Finn fram på campus!

Stord

ANN står for annekset. FOR er Formingsbygget. UND er Undervisningsbygget (der studenttorget er). HOV er Hovudbygget, også kalla Eidsvoll. Finn fram på campus!