Studentliv på Stord

  • Velkommen til vår campus på Rommetveit! Her finn du praktisk info om campus og digital omvising.

  • Studentsamskipnaden har 130 studentbustader plassert på campus i «tøffelavstand» til høgskulebygga.

  • Er du medlem i studentidrettslaget kan du bruke treningssenteret på campus. Les meir på Sammen sine nettsider.

  • Global Lounge er en sosial møteplass på alle HVL sine campuser. Her kan du møte andre internasjonale og norske studenter og delta på morsomme aktiviteter sammen

  • Eit godt studentmiljø gir deg lyst til å gå på skulen og lyst til å lære. Hos oss skal du ha det godt og trivast som student.

  • Studentar spelar konsert på musikkfestivalen Romstokk

    På studenthuset Granheim, som ligg på campus Stord, blir det arrangert temafestar, quiz, konsertar og den årlege «Romstokk»-festivalen.

  • Pedagogstudentene er ein interesseorganisasjon for alle som studerer for å bli lærar i barnehage eller skule. NSF Student representerer sjukepleiarstudentar frå alle landets sjukepleiarutdanningar.

  • Studenttinget er HVL-studentane sitt øvste organ. Studentane er også representerte i høgskulestyret og andre organ på høgskulen.