Studentliv på Stord

  • Høgskulebygga på Stord inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.

  • Foto: Haldis Lauksund

    Med sjø på alle kantar, frodig natur, fjelltoppar og turstiar er Stord ein super plass for deg som er glad i flotte naturopplevingar.

  • Stemningsbilde frå "Romstokk"

    På Stord finn du eit aktivt og inkluderande studentmiljø, der du kan delta på alt frå dykking, segling og trening til fest, musikk og moro.

  • Studentsamskipnaden har 130 studentbustader plassert på campus i «tøffelavstand» til høgskulebygga.

  • Eit godt studentmiljø gir deg lyst til å gå på skulen og lyst til å lære. Hos oss skal du ha det godt og trivast som student.

Kalender