Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 17.000 studentar. Kvart år uteksaminerer vi 4.500 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

HVL har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Den overordna ambisjonen vår er å bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil. Les om universitetsambisjonen.

Vi har fem campusar på Vestlandet: FørdeSogndalBergenStord og Haugesund

Gunnar Yttri er tilsett rektor for perioden 2021-2024. Meir om leiing og organisering.

Kunnskap som bygger menneske og samfunn

Visjon

I tilnærminga til verksemda vår står tre omgrep sentralt:

  • Samspel: Vi utviklar ny kunnskap i dialog med omverda og kvarandre.
  • Berekraft: HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.
  • Nyskaping: Vi skal utruste studentane med kompetanse som gjer dei kreative, løysingsorienterte og nyskapande.

HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.


HVL utviklar ny kunnskap i tett dialog med omverda. Den kompetansen vi har og den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Les meir om korleis du kan samarbeide med oss – anten det gjeld forskingssamarbeid, studentoppgåver, kompetanseheving, eller anna. 

HVL har fire fakultet: