Meritteringsordning for fremragende undervisere

Status som merittert underviser kan tildeles ansatte i utdanningsfaglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Første utlysning ved HVL kom i 2021, med tildeling av status som merittert underviser til fem tilsatte i 2022. Ny utlysning i 2023 ga merittert status til ytterligere ni undervisere. Neste utlysning er planlagt i 2025.

Prorektor for utdanning

Modell for pilotering av meritteringsordning ved HVL ble vedtatt i styresak 62/2020. Pilot gjennomføres med to utlysningsrunder. Formelt ansvar ligger til prorektor for utdanning. 

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning

Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Ansvaret for gjennomføring av utlysning er lagt til Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU). ALU ligger i linjen til prorektor for utdanning.

bilde av Robert Isaksen

Robert Isaksen

Avdelingsleiar

Kontaktpersoner 

Faglig kontaktperson: 

bilde av Kristine Ludvigsen

Kristine Ludvigsen

Førsteamanuensis

Administrative kontaktpersoner:

bilde av Morten Morlandstø

Morten Morlandstø

Seniorrådgivar

bilde av Bente Olderkjær

Bente Olderkjær

Rådgivar

Kontaktperson HR: