Meritteringsordning for fremragende undervisere

Status som merittert underviser kan tildeles ansatte i utdanningsfaglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Første utlysning til meritteringsstatus ved HVL kom i 2021, med påfølgende tildeling av status som merittert underviser til fem av søkerne i 2022.

 

Kontaktpersoner 

Til ny meritteringsutlysning for 2023 er det en «ofte stilte spørsmål»-spalte på undersiden «For søkere». Interesserte oppfordres til å følge søkerwebinarene våren 2023, som også vil være tilgjengelige i opptak. I webinarene vil det bli gitt informasjon om ordningen, tips og råd om søknadsskriving og mulighet for å stille spørsmål.

Andre generelle henvendelser og spørsmål kan rettes til en av følgende: 

Faglig kontaktperson: 

bilde av Kristine Ludvigsen

Kristine Ludvigsen

Førsteamanuensis

Administrative kontaktpersoner:

bilde av Bente Olderkjær

Bente Olderkjær

Seniorkonsulent

bilde av Morten Morlandstø

Morten Morlandstø

Seniorrådgivar

Kontaktperson HR: