ALU – Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Kjerneoppgaven til ALU er å fremme kvaliteten på læring og undervisning ved HVL. Vi tilbyr blant annet kurs, rådgivning, seminarer og søknadsstøtte. Har du spørsmål om utdanningsfaglige forhold hører vi gjerne fra deg!

Aktuelt

Bli med på digitale kurs og webinar i høve studiestart 2022!

I veka før og veka etter studiestart vert det arrangert ei rekkje digitale kurs og webinar for tilsette og studentar. Alle er velkomne til å delta! (Zoomlenkjer ligg i kalenderen på Vestibylen og i studentkalenderen, inga påmelding)

08.08.2022
Kurs i Panopto på Norsk
kl. 14.15-15.00
09.08.2022
Canvaskurs på norsk for tilsette
kl. 09.15-10.00
10.08.2022
Kurs i universell utforming for tilsette på Norsk
kl. 13.15-14.00
11.08.2022
Canvaskurs for tilsette på Norsk.
Kl. 09.15-10.00
22.08.2022
Kurs i Panopto på Engelsk
kl. 13.15-14.00
22.08.2022
Canvaskurs for studentar på Norsk
kl. 14.15-15.00
23.08.2022
Canvaskurs for studentar på Norsk
kl. 09.15-10.00
24.08.2022
Kurs i Zoom og Teams for tilsette på Norsk
kl. 14.15-15.00
25.08.2022
Canvaskurs for tilsette på Engelsk.
Kl. 09.15-10.00
26.08.2022
Canvaskurs for studentar på Engelsk
kl. 13.15-14.00
31.08.2022
Kurs i Panopto på Norsk
kl. 13.15-14.00

Læringsplattform for åpne nettkurs

HVL fikk tok våren 2022 i bruk en egen læringsplattform for åpne nettkurs levert av Sikt (tidligere Unit) til pilotering av åpne nettkurs. Det er en forenklet versjon av ordinær Canvas uten tredjepartsintegrasjoner som kun skal brukes til åpne nettkurs. Les mer på egen informasjonsside her

No kan du reservere utstyr frå Læringslab

Sjekk ut https://app.cheqroom.com/

Her kan du logge på med Feide og sjå alt utstyret som er tilgjengeleg i Læringslabane. Du kan og reservere mesteparten av utstyret og låne det med heim. 

Panopto - Ny videoløysing ved HVL

Våren 2022 vil HVL ta i bruk Panopto som teneste for opptak, redigering og distribusjon av video. Panopto er tett integrert med Canvas, slik at opptak til undervisningsbruk vil vere lett å dele med studentane.

Du finn brukarrettleiing for Panopto i nettressursen Digitalundervisning.

Nyhendesak om Panopto på Vestibylen 16.12.21.  

Driftsmelding om fristar for å laste ned innhald frå Echo360 (30.06.2022) og Kaltura (31.12.2022). 

Søknad om merittert underviser - informasjon om videre prosess

Tildeling av stutus som merittert underviser presentert i nyhetssak på Intranett (ansatte kan lese her). Rektor ved HVL vil markere tildelingen i et arrangement for de meritterte i tilknytning til studiestart høst 2022.

Du som ansatt i en faglig stilling kan søke om å få status som merittert underviser. Søknadsfristen var 1. september 2021.

Status som merittert underviser skal tildeles ansatte i faglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Se utlysning 2021 her.

1. mars 2021 ble det arrangert søkewebinar. Her kan du se presentasjonen fra webinaret. Her kan du se opptak av webinaret.

Her kan du se intervju med Gunn Engelsrud, professor ved HVL.

Søknaden sendes til HVL-ALU@hvl.no 

Oktober 2021: Alle søkere har fått mer informasjon om videre søknadsprosess og forventet tidspunkt for svar på søknaden. Ta kontakt med oss på HVL-ALU@hvl.no om du ikke har mottatt informasjon eller har spørsmål.

bilde av Anne Kristin Rønsen

Anne Kristin Rønsen

Avdelingsleder, Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Fakultetskontakter/pedagogiske utviklere

bilde av Eivind Rogne

Eivind Rogne

Fakultetskontakt for FLKI, høgskolelærer

bilde av Dag Ove Vareberg

Dag Ove Vareberg

Fakultetskontakt for FLKI, rådgiver

bilde av Jan Erik Ølmheim

Jan Erik Ølmheim

Fakultetskontakt for FLKI, rådgiver

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Fakultetskontakt for FHS, førsteamanuensis

bilde av Per Eilif Thorvaldsen

Per Eilif Thorvaldsen

Fakultetskontakt for FIN, førsteamanuensis

bilde av Kari Håvåg Voldsund

Kari Håvåg Voldsund

Fakultetskontakt for FØS, førstelektor

 

Høgskolepedagogikk

Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet
Dosent II
Høgskulen på Vestlandet
Avdelingsleiar
Høgskulen på Vestlandet

Medarbeidere

Seksjonssjef
Avdeling for utvikling av læring og undervisning
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Seniorkonsulent
Høgskulen på Vestlandet
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet

Om ALU

Om ALU

Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) ved HVL har som oppgave å bidra til utvikling av læring og undervisning. Dette gjør vi blant annet gjennom arbeid relatert til fire målområder:

  • Styrke kvalitet i undervisningen
  • Utvikle kompetanse i UH-pedagogikk og didaktikk
  • FoU-arbeid knyttet til utdanningene ved HVL
  • Strategisk rådgivning for utdanningsledelsen på alle nivå

Digitalisering og læringsteknologi spiller en viktig rolle i avdelingens virksomhet og berører alle de fire målområdene.

Sammen med utdanningsmiljøene i fakultetene jobber vi for at undervisningen ved HVL holder høy kvalitet slik at studentene får gode læringsforhold.

ALU sitt årshjul for 2022 finner du her

Følg ALU på Twitter