Avdeling for utvikling av læring og undervisning

ALU er ei avdeling i fellesadministrasjonen under prorektor for utdanning. Avdelinga bidreg til utvikling av læring og undervisning for studentar og tilsette. ALU sine arbeidsområde er: utdanningsfagleg kompetanse, forsking og utvikling, og strategisk rådgiving.

Aktuelt

Aktuelt arkiv

FD 29 Grunnleggende bruk av virtuell realitet som læringsressurs.

Ny fagdidaktisk modul våren 2024. Søknadsfrist 15. mars 2023.

No kan alle studentar og tilsette ved HVL bruke ein variant av Chat GPT

Aktueltsak HVL 21.02.24

Hva skjer når studenter bruker kunstig intelligens som sparringpartner?

Artikkel i Forskning.no 7. januar 2024

Forskergruppen Universitetspedagogikk

5. januar 2024: ALU sin forskergruppe «Universitetspedagogikk» er en arena der forskning på universitetspedagogiske og utdanningsfaglige problemstillinger kan deles, drøftes og utvikles i et tverrfaglig miljø.

Kunstig intelligens i utdanning

Kunstig intelligens i utdanning. 13.12.23: HVL aktueltsak om ny fagdidaktisk modul med oppstart 6. februar 2024

Ledig stilling: rådgjevar/seniorrådgjevar - læringsplattform 

Søknadsfrist 1. januar 2024. Sjå annonse og søk her (Jobbnorge): https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/252573/raadgjevar-seniorraadgjevar-laeringsplattform  

HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

ALU sin faggruppe universitetspedagogikk sin rapport i skriftserien presenterer funn fra studentundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2023 ved HVL. Her er lenke til HVL-rapport nr. 6, 2023

Leiar for Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Høgskulen på Vestlandet har ledig stilling som avdelingsleiar for Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU). Søknadsfrist: Søndag 12. november 2023. Meir informasjon her (Jobbnorge, lenke åpnes i nytt vindu).

Temaveke om kunstig intelligens uke 43

Læringslabane på alle campus vil arrangere KI temaveke i slutten av oktober. Det blir opne aktivitetar kvar dag heile veka i labane, for tilsette og studentar, med miniforelesningar, arbeidsøkter og utprøving av teknologi kor KI er med på å fremje digital kompetanse, læring og formidling. Program og meir informasjon:

Nytt læreverktøy: Vi leser! 

Eit nytt gratis læreverktøy gjer det lettare for minoritetsspråklege ungdomsskuleelevar å lære seg norsk. 

Hent programma du treng i Kiosken 

På kiosken.hvl.no finn du som tilsett programvare til bruk i undervisning og læring, i tillegg til programvare du nyttar i arbeidskvardagen. Meir informasjon i nyhendesak på Vestibylen 4.9.2023, «Hent programma du treng i Kiosken». 

Kunstig intelligens (KI) - koordineringsgruppe HVL 

Koordineringsgruppen for kunstig intelligens (KI) ble oppnevnt av digitaliseringsrådet ved HVL juni 2023.Koordineringsgruppen skal gi råd om utfordringene knyttet til KI og sikre at systemene som HVL tar i bruk er utviklet i tråd med institusjonens verdier. Nettside for koordineringsgruppen, med lenker til ressurser for studenter og tilsatte samt oversikt over tematiske grupper ved HVL her:  

Merittert undervisar - tildeling 2023 

Status som merittert underviser kan tildeles ansatte i utdanningsfaglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Utlysning 2023 hadde søknadsfrist 29. juni 2023. Tildeling er venta å skje i november 2023. Opptak av søkerwebinarer, søknadsskjema, søknadskriterier og mer informasjon her:  

Kontakt

Hugs at Mime "Chat" kan svare på mange ALU-relaterte spørsmål.
Du kan også ta kontakt på ei av desse kanalane, så svarar vi deg så snart vi kan:

For andre spørsmål knytt til ALU sine tenester og ansvarsområde, kontakt:

HVL-ALU