ALU – Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Kjerneoppgaven til ALU er å fremme kvaliteten på læring og undervisning ved HVL. Vi tilbyr blant annet kurs, rådgivning, seminarer og søknadsstøtte. Har du spørsmål om utdanningsfaglige forhold hører vi gjerne fra deg!

Aktuelt fra ALU

Søknad om merittert underviser - informasjon om videre prosess

Du som ansatt i en faglig stilling kan søke om å få status som merittert underviser. Søknadsfristen var 1. september 2021.

Status som merittert underviser skal tildeles ansatte i faglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Les mer om saken her

1. mars 2021 ble det arrangert søkewebinar. Her kan du se presentasjonen fra webinaret. Her kan du se opptak av webinaret.

Her kan du se intervju med Gunn Engelsrud, professor ved HVL.

Søknaden sendes til HVL-ALU@hvl.no 

Oktober 2021: Alle søkere har fått mer informasjon om videre søknadsprosess og forventet tidspunkt for svar på søknaden. Ta kontakt med oss på HVL-ALU@hvl.no om du ikke har mottatt informasjon eller har spørsmål.

bilde av Anne Kristin Rønsen

Anne Kristin Rønsen

Avdelingsleder, Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Fakultetskontakter

bilde av Eivind Rogne

Eivind Rogne

Fakultetskontakt for FLKI, høgskolelærer

bilde av Dag Ove Vareberg

Dag Ove Vareberg

Fakultetskontakt for FLKI, rådgiver

bilde av Jan Erik Ølmheim

Jan Erik Ølmheim

Fakultetskontakt for FLKI, rådgiver

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Fakultetskontakt for FHS, førsteamanuensis

bilde av Per Eilif Thorvaldsen

Per Eilif Thorvaldsen

Fakultetskontakt for FIN, førsteamanuensis