ALU – Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Kjerneoppgaven til ALU er å fremme kvaliteten på læring og undervisning ved HVL. Vi tilbyr blant annet kurs, rådgivning, seminarer og søknadsstøtte. Har du spørsmål om utdanningsfaglige forhold hører vi gjerne fra deg!

Vil du søke DIKU-midler?

Da bør du vurdere å søke på programmet Fleksible utdanningstilbud som har søknadsfrist 22.mars. 132 millioner lyses ut og utlysningsteksten finner du her. Har du en ide du ønsker å diskutere, en skisse til prosjekt eller et planlagt utdanningstilbud du ønsker å søke på kan du melde det inn på denne lenken (intern lenke). Da vil du eller dere få tilgang på de ressursene ALU kan tilby når det gjelder prosjektstøtte. Mer om våre tjenester finner du her.

DIKU arrangerte søkewebinar 3.februar kl 12.00-14.00 - opptak fra webinaret er tilgjengelig her. 

Nå kan du søke om såkornmidler fra ALU

Midlene skal blant annet gå til utvikling og testing av studentaktive læringsformer og nye vurderingsformer.

Vi lyser nå ut såkornmidler for å stimulere fagmiljøene til å utvikle, teste og systematisk evaluere aktiviteter knyttet til studentsentrert læring, undervisning og vurderingsformer. Midlene skal også stimulere til pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til å teste og evaluere bruken av digitale verktøy i undervisning og læring.  

Såkornmidlene kan i tillegg innvilges til utdanningsmiljø som ønsker å utvikle større søknader knyttet til utvikling av læring og undervisning.  Søknadsfrist er 30. mars 2021. Les mer om såkornmidler fra ALU (intern lenke)

Søk om såkornmidler her!

Faglige ansatte kan nå søke om å bli merittert underviser

Du som ansatt i en faglig stilling kan søke om å få status som merittert underviser. Søknadsfristen er 1. september.

Status som merittert underviser skal tildeles ansatte i  faglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Les mer om saken her (intern lenke)

1. mars arrangerer Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) webinar for potensielle søkere og andre interesserte. I webinaret gir ansatte fra avdelingen generell informasjon om ordningen, og det er satt av tid til spørsmål. Meld deg på webinaret her

Fakultetskontakter

FLKI: 

Høgskulelærar
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Rådgivar
Administrasjon ved FLKI
Rådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

FHS:

Førsteamanuensis
Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

FIN: 

Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

FØS:

Førstelektor
Institutt for økonomi og administrasjon

Høgskolepedagogikk

Førsteamanuensis
Avdeling for utvikling av læring og undervisning
Førsteamanuensis
Avdeling for utvikling av læring og undervisning
Avdelingsleiar
Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Medarbeidere

Seksjonssjef
Medielab
Seniorrådgivar
Avdeling for utvikling av læring og undervisning
Seniorkonsulent
Avdeling for utvikling av læring og undervisning
Rådgivar
Avdeling for utvikling av læring og undervisning

 

Om ALU

Om ALU

Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) ved HVL har som oppgave å bidra til utvikling av læring og undervisning. Dette gjør vi blant annet gjennom arbeid relatert til fire målområder:

  • Styrke kvalitet i undervisningen
  • Utvikle kompetanse i UH-pedagogikk og didaktikk
  • FoU-arbeid knyttet til utdanningene ved HVL
  • Strategisk rådgivning for utdanningsledelsen på alle nivå

Digitalisering og læringsteknologi spiller en viktig rolle i avdelingens virksomhet og berører alle de fire målområdene.

Sammen med utdanningsmiljøene i fakultetene jobber vi for at undervisningen ved HVL holder høy kvalitet slik at studentene får gode læringsforhold.

ALU sitt årshjul finn du her

Følg ALU på Twitter