ALU – Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Kjerneoppgaven til ALU er å fremme kvaliteten på læring og undervisning ved HVL. Vi tilbyr blant annet kurs, rådgivning, seminarer og søknadsstøtte. Har du spørsmål om utdanningsfaglige forhold hører vi gjerne fra deg!