Opprykk og merittering

Trenger du å øke den utdanningsfaglige kompetansen din? Eller vil du kvalifisere deg for opprykk til førstelektor eller dosent?

Opprykk til førstelektor og dosent

Førstelektor- og dosentløpet bygger på et omfattende forsknings- og/eller utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og/eller omfattende pedagogisk utviklingsarbeid.

Hånd som holder en penn

Kursene gir en innføring i hvordan skrive profileringsdokument og akademisk CV, som underlag for arbeid med opprykkssøknad. 

Kurs til støtte for opprykk ved HVL

Utdanningsfaglig del,  ansettelse og opprykk til førsteamanuensis og professor

I den utdanningsfaglige delen av ansettelse og opprykksøknad til førsteamanuensis og professor skal du skrive en pedagogisk mappe. Mappen danner grunnlag for å få godkjent den utdanningsfaglige kompetansen i opprykkssøknaden.

Hender på tastatur

På hvilken måte har utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe betydning for undervisere i høyere utdanning når det gjelder ansettelse og opprykk?

Utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe

Meritteringsordning for fremragende undervisere

Status som merittert underviser kan tildeles ansatte i utdanningsfaglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på vår e-postadresse: hvl-alu@hvl.no