Biblioteket

Biblioteket tipsar om databasen Knovel, som dekker ulike område innan ingeniørfag, blant anna luftfart, olje og gass, ledelse, materialar, energi og transport. Her finn du fagbøker, oppslagsverk og datasett. Knovel inneheld òg verktøy som «unit converter», ein kan søke opp eigenskapar til ulike materialar og ein finn oversikt over mykje brukte likningar i ulike fagområde og arbeidsark for å jobbe med desse.

Alle bøker i Knovel er søkbare via Oria. 

Knovel - ein ressurs for ingeniørfag

Forhandlinger pågår om nye avtaler fra nyttår. Det er tre «publiser og les»-avtaler som ennå ikke er ferdigforhandla. Avtalen med Springer er klar.
Etter kutten i Helsebiblioteket så kjøper HVL tilgang til alle ressurser vi mister tilgang til.
Siden oppdateres forløpande. (Sist oppdatert 3.1.2023)

Les mer