Biblioteket

Våre fysiske campusbibliotek er opne til 19. juni (i Bergen kun for studentar og tilsette), og vi også er å treffe på telefon og e-post til 2. juli. Chat og digital rettleiing startar opp igjen til hausten.

Opningstider for sommaren