Biblioteket

Høgskulen har bibliotek i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord:

Tenesta «Søk og skriv» gir god rettleiing om korleis du skriv oppgåve og gir viktig informasjon om kjeldebruk og referansar.