Biblioteket

Hvert år markeres Open Access Week siste hele uke i oktober.

HVL Biblioteket markerer dette med et seminar om åpen tilgang til forsking onsdag 23. oktober og praktisk rettede kurs i egenarkivering av forskning via CRIStin.

Se program