Biblioteket

Biblioteket held fram med digital rettleiing. Sjå opningstider for digital rettleiing og lenke til Zoom.

Biblioteket er òg tilgjengeleg på chat alle kvardagar kl. 10 - 14.

chat laster inn...

Alle campusbibliotek er opne og bemanna. Noko redusert opningstid i Bergen.

Samla info om koronatiltak og digitale tilbod