Biblioteket

HVL har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Unit forhandler fortsatt avtalene med SpringerNature og Taylor & Francis. Avtalen med Wiley er klar og tilgangen fortsetter. Forhandlingen med Elsevier (ScienceDirect) er avsluttet og det er ikke kommet til enighet. Vi mister dermed tilgangen til Elsevier (ScienceDirect). 

Biblioteket arbeider med å legge til rette for alternative måter å skaffe tilgang til artikler på. Jobber du med større søk, oppgaver eller litteraturgjennomganger anbefaler vi at artikler blir lastet ned så snart som mulig. 

Det vil fortsatt være mulig å bestille kopier av artikler fra biblioteket via fjernlån. 

Les mer