Studentliv i Førde

  • Velkommen til vår campus i Førde! Her finn du praktisk info om campus og kart.

  • Votering

    Studenttinget er HVL-studentane sitt øvste organ. Studentane er også representerte i høgskulestyret og andre organ på høgskulen.

  • Studentsamfunnet i Førde (SiF) er ei sosial foreining for alle førdestudentane. SiF drifter studentkroa Akutten.

  • Alle utdanningane i Førde er representerte i linjeforeiningar som er drivne av engasjerte studentar som arrangerer faglege og sosiale arrangement.

  • Global Lounge er en sosial møteplass på alle HVL sine campuser. Her kan du møte andre internasjonale og norske studenter og delta på morsomme aktiviteter sammen

  • Blide studentar tett i tett i sofa på hybel.

    Det er viktig å ha ein god stad i bu, og i Førde ligg svært mange hyblar plassert slik at du berre har ti minutt gå-avstand til høgskulen og sentrum.