Studentliv i Sogndal

Aktuelt

  • Høgskulebygget på campus Sogndal inneheld mykje av det du treng for å vere ein god student.

  • Vekao har alltid eit imponerande konsertprogram. Her frå konsert med Karpe Diem frå nokre år tilbake. Foto: Fotogruppa Studenthuset Meieriet.

    Den beste måten å bli kjent med andre på er å engasjere seg! Bli frivillig på studenthuset, meld deg inn ei undergruppe eller ein studentorganisasjon!

  • Det er viktig å ha ein god stad i bu, og i Sogndal finn du eit godt utval hyblar både gjennom studentsamskipnaden og den private marknaden.

  • I Sogndal held vi til i ulike bygg som ligg i ein radius på eitt minutt. Fellesfunksjonar som Servicetorget, studieadministrasjon, bibliotek og kantine finn du i Høgskulebygget.

  • Sjå korleis vi har det!