Ledige stillingar

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

  • – Vi lyser no ut mange viktige og spennande leiarstillingar i fakulteta. Vi treng dedikerte og dyktige leiarar av den vidare utviklinga av undervisnings- og forskingsmiljøa våre, seier organisasjonsdirektør Tage Båtsvik.