Tre blide studentar ute på campus Bergen.

Fadderkoordinator

Høgskulen på Vestlandet tilset studentar som fadderkoordinatorar ved kvar campus.