Rådgivar

Karoline Skare Øyerhamn

Arbeids- og kompetanseområde

Studentrådgjevar i Studentrådgivinga i Bergen.

Ta gjerne kontakt med meg for samtale om tema som kan omhandle tilrettelegging, motivasjon, stress, bekymringar, studiekvardagen, studieteknikk eller eksamensmestring. 

Nokre andre arbeidsområder eg har inkluderer å vere sentral fadder- og studiestartansvarleg ved HVL, og eg er utvalssekretær for Læringsmiljøutvalet.

Eg har ein mastergrad i sosiologi, med vidareutdanning i arbeid- og organisasjonspsykologi, personalpsykologi og motivasjonspsykologi.

 

Ta gjerne kontakt her:

+47 412 49 638

Kata@hvl.no

Fadderansvarleg@hvl.no 

Studentradgivinga.bergen@hvl.no