Praksis

Skal du ut i praksis eller ta imot studentar i praksis? Her finn du generelle rettar, reglar og plikter som du må kjenne til, og kva som særleg gjeld kvart enkelt studium.

Endringar

Høgskulestyret har i styremøtet 16. juni 2022 vedtatt endringar i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Endringane trer i kraft 1. august 2022, og vi vil gjennom sommaren jobbe med oppdatering av informasjonen på nettsidene.

Du finn informasjon om endringane som er gjort i styresaken 20/22 Har du spørsmål til dette, kan du sende ein e-post til utdanningsjurist@hvl.no

Dette må alle kjenne til om praksis: