Praksis

Skal du ut i praksis eller ta imot studentar i praksis? Her finn du generelle rettar, reglar og plikter som du må kjenne til, og kva som særleg gjeld kvart enkelt studium.

Dette må alle kjenne til om praksis: