Praksis for helse- og sosialfag

Her finn du praksisinformasjon for studiet ditt.

Skal du i praksis hos Helse Bergen? Les om Covid-19 testing av studentar

Velg ditt studie

 

Kontaktinformasjon

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksiskontoret ved FHS

 


Generelle reglar om praksis

Lurar du på noke om tilrettelegging, skikkavurdering, bo- og reiseutgiftar, klage, teieplikt, politiattest m.m.?

Finn svaret på praksissida til HVL!