Praksis for helse- og sosialfag

Her finn du informasjon om praksis for studiet ditt.

Utdanning på bachelornivå

Utdanning på masternivå og vidareutdanning

Nyttig informasjon

Dette må alle kjenne til:

 

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS