Kirurgisk praksis

Her finn du samanfallande læringsutbytter for kirurgisk praksis, med utgangspunkt i alle deltakande institusjonar sin læreplan for kirurgisk praksis.

Læringsutbytte

  • Ha kunnskap om korleis akutt, kritisk og kronisk sjukdom virkar inn på grunnleggande behov i eit pre-, per- og postoperativt forløp
  • Vurdere og ivareta pasienten sitt behov for sjukepleie gjennom eit pre- per- og post operativt forløp
  • Nytte kliniske observasjonsferdigheiter og validerte verktøy i pre og postoperativ fase
  • Kunne utføre og grunngje for relevante sjukepleiefaglege prosedyrar

Sjå forslag til læringsaktivitet knytt til samanfallande læringsutbytte for kirurgisk praksis 

 


Praksis i helse- og sosialfag ved HVL

Skal du ut i praksis eller ta imot studentar i praksis? På nettsida for praksis finn du generelle rettar, reglar og plikter som du må kjenne til, og kva som særleg gjeld kvart enkelt studium.

Gå til nettsida for praksis