Samarbeid med oss

HVL utviklar kunnskap i dialog med omverda, og kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Aktuelt

  • Frå venstre: Dagleg leiar Trygve Nøkleby og styreleiar Marianne Møgster i Bergens Rederiforening, prorektor Gro Anita Fonnes Flaten og prodekan Øyvind Midtbø Bergen ved HVL. (Foto: Elin Øvrebø).

    Med Arendalsuka som ramme blei ein ny avtale mellom Bergen Rederiforening og Høgskulen på Vestlandet signert onsdag. Med avtalen får ingeniørmiljøet ved HVL finansiert ei ny stipendiatstilling, innretta mot teknisk forsking for grøn omstilling av skipsfarten.

  • Frå venstre Kristin Krohn Devold, Audun Pettersen og Geir Kåre Resaland.

    Korleis skal akademia bidra til auka busetting og bulyst i regionane? Bruk studentane som påskot til å gjere plassen attraktiv som bustad og få til byutvikling samtidig, foreslår Kristin Krohn Devold.