Samarbeid med oss

HVL utviklar kunnskap i dialog med omverda, og kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Aktuelt

  • Gode samarbeidsprosessar kan føre til innovative løysingar, men korleis ein kan legge til rette for dette? Det er noko den aller første forskargruppa på tvers av alle fire fakultet ved Høgskulen på Vestlandet skal teste ut.

  • Etter nyttår skal de første bachelorstudentene i nautikk ved HVL ha praksis hos utvalgte rederier. Fredag 28. oktober møtte de rederiene for å bli litt kjent før praksisperioden starter.