Samarbeid med oss

HVL utviklar kunnskap i dialog med omverda, og kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Kva kan vi gjere for verksemda di?

Aktuelt