Samarbeid med oss

HVL utviklar kunnskap i dialog med omverda. Den kunnskapen vi utviklar, skal samfunnet kunne ta i bruk. Ta gjerne kontakt med oss. Vi har samfunnskontaktar på kvar campus og prodekanar på kvart fakultet.

Hjelp til kommunar i pandemien

Vi formidlar kontakt mellom kommunar som treng ekstra bemanning grunna pandemien og studentar og tilsette ved HVL som vil bidra. Her kan du sjå utlysingar frå kommunane og sjå korleis vi kan hjelpe til.

Ta gjerne kontakt med oss

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av John Tveit

John Tveit

Leiar for Avdeling for samfunnskontakt, arbeidsliv og livslang læring

bilde av Hilde Stange

Hilde Stange

Kontaktperson i Haugesund

bilde av Tone Skjerdal

Tone Skjerdal

Kontaktperson i Sogndal og Førde

bilde av Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre

Kontaktperson på Stord