For studentar

Studentar på campus

På HVL har vi ein kombinasjon av fysisk og digital undervising ved alle våre campus. Skriftlege skuleeksamenar vil som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus denne hausten. Hald deg oppdatert.

Smittevernstiltak ved HVL