For studentar

Visste du at HVL har ei koordineringsgruppe skal gi råd om bruk av kunstig intelligens (KI)? Kva er innafor ved bruk av KI? Og kva for verktøy bør du bruke?

KI-ressursar