For studentar

Syklist ned bratt skrent i skog.

I studietida kan du engasjere deg i ein lang rekkje aktivitetar av og for studentar, som t.d. linjeforeninger og ulike lag for friluftsliv, idrett, leik og moro.

Sjekk ut kva du kan engasjere deg i