For studentar

Hugs å svare (heilt ærleg) på helse- og trivselsundersøkinga for studentar!

Svara dine bidreg både til at du og andre får ein betre studiekvardag, og til viktig helseforsking.

Til undersøkinga