For studentar

Fronter og itslearning blir stengd heilt av 1. august. Har du innhald der som du vil ta vare på, må du sjølv lasta det ned før den datoen!

Frå 1. august er Canvas den nye læringsplattformen ved HVL. Bli kjend med den no:

hvl.no/canvas