For studentar

Illustrasjon av menneske i interaksjon med teknologi

HVL har Læringslab på alle campusar. Her kan du låne teknologiske verktøy, utforske, samhandle og skape.

Sjekk ut Læringslab

Visste du at HVL har ei koordineringsgruppe skal gi råd om bruk av kunstig intelligens (KI)? Kva er innafor ved bruk av KI? Og kva for verktøy bør du bruke?

KI-ressursar