For studentar

Semesterstart

Fristen for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar.

Studentkortet fungerer som nøkkelkort og brukes til utskrift og som lånekort på biblioteket. Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos mellom anna studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap.

Har du spørsmål om studierett eller om opptak til HVL?

Akademisk kalender

Praksis, pensum, studieplanar, studiehandbok

Akademisk kalender

Praksis

På ein del studium er det krav til politiattest eller medisinsk testing.

Skikkavurdering av studentar finn stad innanfor lærar-, helse- og sosialutdanningane.

Studieplanar, studiehandbok og pensum

Samlingsplanar for Sogndal og Førde

Eksamen og oppgåveskriving

Fristen for oppmelding til eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. Les om eksamen.

Skal du ha heimeeksamen eller skrive oppgåve

Om vitnemål og karakterutskrift.

Rettleiing og tilrettelegging

Alle studentar kan få studierettleiing hos våre studiekonsulenter. På Karrieresenteret kan du få karriererettleiing. Les om studie- og karriererettleiing.

Har du behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen?

Vil du søke om godskriving/innpass, overflytting eller permisjon?

Utveksling

I 2017 kan du berre reise på utveksling til høgskular eller universitet i utlandet som har avtale med din opphavlege høgskule.