For studentar

Tre blide studentar sittande i trapp i høgskulebygg.

Er du ny på HVL, har vi samla nyttig informasjon til deg på nettsidene om studiestart. 

Er du ikkje førsteårsstudent, finn du informasjon om oppstarten av studieåret i timeplanen.

Alt om studiestart