For studentar

Høgskulebygga, bibliotek og kantine er opne som vanleg under sykkel-VM, men transportmønsteret og reisetid til og frå campus vil vere endra. Fordi studentar og tilsette kan få vanskar med reisevegen, blir det ikkje ordinær undervisning på Kronstad eller i Møllendalsveien.

Om veke 38 i Bergen