For studentar

student som leser

Hugs å ta med gyldig legitimasjon/studentkort til eksamen. Skriftleg eksamen startar 09.00, men oppmøtetida er 08.45. Ved digital eksamen er oppmøtetida 08.40.

Meir om eksamen på HVL