For studentar

Til og med 24. januar vil undervisning som kan gå digitalt vere digital, men ferdigheitstrening, simulering og laboratorieøvingar kan bli gjennomført på campus i enkelte fag. Frå 25. januar vil vi opne for noko meir fysisk undervisning i mindre studentgrupper. Hald deg oppdatert i Canvas og TimeEdit.

Les om smittevernstiltaka