For studentar

Alle våre campusar er no delvis opna, men all undervisning, rettleiing og eksamen skjer digitalt ut vårsemesteret. Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle, og 10. august ønsker vi velkommen over 6500 nye studentar til campus. 

Koronatiltak ved HVL