For studentar

Vi ber om særskilt varsemd med opning eller klikking på vedlegg i e-post no. Vi minner om dette no då det er eit spesielt aggressivt krypteringsvirus i omløp.

Semesterregistrering og studierett

Fristen for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for haustsemesteret. Akademisk kalender.

Studentkortet fungerer som nøkkelkort og brukes til utskrift og som lånekort på biblioteket. Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos mellom anna studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap.

På ein del studium er det krav til politiattest eller medisinsk testingSkikkavurdering av studentar finn stad innanfor lærar-, helse- og sosialutdanningane.

Treng du permisjon eller lenger tid til å fullføre studiet ditt? Les om studieretten din.

Praksis, pensum, studieplanar, studiehandbok

Eksamen og oppgåveskriving

Fristen for oppmelding til eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. 

Her finn du alt om eksamen, oppgåveskriving, vitnemål og karakterutskrift.

Rettleiing og tilrettelegging

Alle studentar kan få studierettleiing hos våre studiekonsulenter. På Karrieresenteret kan du få karriererettleiing. Les om studie- og karriererettleiing.

Har du behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen?

Vil du søke om godskriving/innpass, førehandsgodkjenning av emneoverflytting eller permisjon?

Utveksling

I 2017 kan du berre reise på utveksling til høgskular eller universitet i utlandet som har avtale med din opphavlege høgskule.