For studentar

Hugs å semesterregistrere deg!

Du kan semesterregistrere deg frå 1. januar.

1. februar er fristen for semesterregistrering, betaling av semesteravgift og oppmelding til eksamen. Dette gjør du i StudentWeb.

1. februar er også fristen for å søke om tilrettelegging ved eksamen og utveksling i haustsemesteret. Du søker om utveksling via SøknadsWeb.

Ny forskrift

Den nye forskrifta om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet regulerer mange viktige områder som til dømes studierett, eksamen og vitnemål:

Forskrift om studium og eksamen (lovdata.no)