For studentar

Koronaviruset

Alle campusar er stengde for studentaktivitet til 14. april, og ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. Vi arbeider med alternative løysingar for både undervisning og eksamen.

Koronatiltak ved HVL