Studiestart våren 2022

Er du ny på HVL våren 2022? HVL har opne campusar, men studiestart i januar blir digital. All undervisning i januar blir digital, og det blir ingen faglege samlingar eller andre arrangement på campus i januar.

Etter at du har takka ja til studieplass på HVL, er det fem ting du må gjere før studiestart:

1. Semesterregistrer deg

Vi ber deg om å bekrefte emna du skal ta dette semesteret, slik at vi kan gje deg ein timeplan og tilgang til dei rette emna i læringsplattforma Canvas. Vi kallar dette for semesterregistrering. Når du har gjort dette, får du tilgang til Canvas, e-post og andre verktøy du treng.

Du får ein SMS med ein pin-kode og alt du treng for å semesterregistrere deg. Du kan ikkje registrere deg før du har fått SMS-en frå oss. Vi har laga ei oppskrift på korleis du semesterregisterer deg.

Siste frist for å semesterregistrere seg er 1. februar, men du bør gjere det så fort du får SMS frå oss. Du kan endre registreringa i ettertid, dersom noko blei feil.

Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift.

Her kan du semesterregistrere deg

 

2. Aktiver brukarkonto

Som HVL-student får du tildelt ein brukarkonto og e-postkonto til høgskulen sitt dataanlegg. Viktig informasjon frå HVL blir sendt til denne e-postadressa, og du er pliktig til å sjekke den jamnleg. Brukarkontoen din brukar du til innlogging på HVL sine system, som studentepost, læringsplattformen Canvas, trådlaust nettverk, Office365 med meir.

Du bør òg opprette brukarkonto i Feide. Du kan bruke Feide-pålogging til fleire av systema våre, og skal du logge deg inn i innleverings- og eksamenssystemet WISEflow, du ha brukarkonto i Feide.

3. Gjer deg kjent i Canvas

Canvas er læringsplattforma vår. Her finn du all informasjon du treng om emna du skal ta, undervisning og kontakt med forelesarar. Noko av innhaldet i Canvas er opent for alle, som «Min studiestart», men mykje av det som er mest relevant for deg må du vere logga inn for å sjå. Du må ha semesterregistreret deg og ha oppretta ein brukarkonto for å logge deg inn.

4. Møt opp til studiestart og registrer deg

På nokre av studieprogramma våre treng vi ein siste stadfesting på at du vil starte som student hos oss. Gjeld dette deg, vil du få SMS med informasjonen du treng for digital oppmøteregistrering på studiestartsdagen. Du må registrere deg innan kl. 16.00 same dag som du får SMS. For å logge deg inn i møttregisteringa, må du nytte ID-porten. Dersom du ikkje registrerer deg, mister du studieplassen din.

Er du ny student på etter- og videreutdanning med eigenbetaling eller finansiering frå Utdanningsdirektoratet, blir det ikkje digital oppmøteregistrering. På desse studieprogramma blir semesterregistrering innan 1. februar rekna som grunnlag for oppmøte. Skal du ta eit oppdragsstudium vil du automatisk bli registrert som møtt når du takkar ja til studieplassen.

5. Studentbevis-app og studentkort

Studenbevisappen fungerer som studentbevis m.a. på buss og hos Saman, medan studentkortet ditt gir deg tilgang til bygg og rom på campus. 

For å få studentkortet må du laste opp eit bilde av deg sjølv på mittbilde.hvl.no så fort som mogleg. Bruk eit fargebilde i ståande passfoto-/portrettformat med kvit/lys bakgrunn. Du kan ha på deg religiøst hovudplagg, men ikkje solbriller, hatt eller plagg som dekker til ansiktet. Se rett inn i kamera.

Her finn du informasjon for din campus:

Dette må alle studentar kjenne til