Studiestart for masterutdanningar

Her finn nye studentar på masterprogram hausten 2021 informasjon om tid og stad for oppstart. Skal du ta fatt på 2. studieår, finn du informasjon om oppstart i timeplanen.

Mange masterprogram har fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus.

Oppmøteregistrering

Er du ny masterstudent hausten 2021, får du SMS med informasjonen du treng for digital oppmøteregistrering på studiestartsdagen. Dersom du ikkje registrerer deg, mister du studieplassen din. Les om registreringa på studiestart-nettsida.

OBS: Det blir ikkje digital oppmøteregistrering på Master i familieterapi og relasjonelt arbeid og Master i sykepleie - kliniske spesialiteter (inkl. supplering) og Maritime operations. På desse studieprogramma blir semesterregistrering innan 1. september rekna som grunnlag for oppmøte. 

Helse- og sosialvitskap

Ingeniør- og naturvitskap

 • Master i areal og eiendom: oppstart 23. august kl. 08.15 på M209 i K2, Bergen
 • Master i brannsikkerhet: oppstart 30. august i Haugesund
 • Master i brannsikkerhet, deltid: oppstart 30. august i Haugesund
 • Master in Climate Change Management, velkomstbrev: oppstart 16. august, Sogndal
 • Master i innovasjon og entrepenørskap (heiltid og deltid): oppstart 12. august kl. 14.00, på M003 i K2 i Bergen
 • Master i programutvikling: oppstart 16. august kl. 14.00 på UiB, Auditorium A, Allegaten 66

Lærarutdanning, kultur og idrett

 • Master i barnehagekunnskap, deltid: oppstart 19. august kl. 09.00
 • Master i dramapedagogikk og anvendt teater: Oppstart 23. august kl. 09.15 i dramasal B410 på Kronstad.
 • Master i fysisk aktivitet og kosthold i eit skulemiljø:
 • Master i idrettsvitenskap: Oppstart 23. august kl 10.15.
 • Master i kreative fag og læreprosesser, Stord: oppstartsamling 1.-3. september

Økonomi og samfunnsvitskap

 • Master i innovasjon og ledelse: oppstart 16. august kl. 10.00
 • Master in Maritime Operations: oppstart 30. august
 • Master i organisasjon og ledelse, Førde: oppstart 27. august kl. 13.00
 • Master i organisasjon og ledelse, Haugesund: oppstart 20. august kl. 13.00
 • Master of Science in Business, Haugesund: oppstart 16. august kl. 09.00
 • Master of Science in Business: Sogndal,: oppstart 16. august