Studiestart for masterutdanningar

Oppstart for nye studentar på toårige masterprogram hausten 2019.

Viss du ikkje kan møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Dersom du ikkje møter til registering, og ikkje har fått godkjent fråvær, mister du studieplassen.

Om du ønskjer å delta på fadderordninga for nye studentar, sjå meir informasjon på denne sida.

Helse- og sosialvitskap

Bergen

Førde

Haugesund

Ingeniør- og naturvitskap

Bergen

Haugesund

Sogndal

Lærarutdanning, kultur og idrett

Bergen

Sogndal

Stord

Økonomi og samfunnsvitskap

Bergen

Førde

Haugesund