Studiestart for masterutdanningar

Skal du starte på eit masterprogram hausten 2024? Her finn du informasjon om oppstart.

Oppstartsregistrering

Nokre utdanningar har ventelister. Då treng vi ein stadfesting frå deg ved studiestart, at du har tenkt å starte på utdanninga. Slik at vi kan gi plassen vidare om du har ombestemt deg. Du vil få meir informasjon om dette.

Tid for oppmøte

Vi gjer merksam på at det kan oppstå endringar, og at du bør sjekke oppmøtestad igjen kort tid før oppstart.

Bergen

 • Master i anestesisjukepleie
  • Oppstart: 19.08.2024 
 • Master i ansvarleg innovasjon og berekraftig verdiskaping | heiltid og deltid)
  • Oppstart: 13.08.2024 kl. 10 på rom C226
 • Master i anvendt datateknologi og ingeniørvitskap | ingeniørvitskapleg og datavitskapleg studieretning
  • Oppstart: 13.08.2024 kl. 10
  • Dei som vil delta på fadderarrangement kan møte 12.08.24 kl. 10.30
 • Master i areal og eigedom
  • Oppstart: 12.08.24 kl 10.30, rom E203
 • Master i avansert klinisk allmennsjukepleie
  • Oppstart: 05.09.2024, digitalt
 • Master i barnehagekunnskap | samlingsbasert
  • Oppstart: 21.08.2024
 • Master i barnevernsarbeid | samlingsbasert
  • Oppstart heiltid og deltid: 19.08.2024
 • Master i berekraftig energiteknologi
  • Oppstart: 13.08.24 kl 10
 • Master i familieterapi og relasjonelt arbeid
  • Oppstart: 09.09.2024
 • Master i helsesjukepleie
  • Oppstart: veke 34
 • Master i infeksjonssjukepleie og smittevern
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i innovasjon og ledelse
  • Oppstart: 12.08.2024 kl. 9, rom M208
 • Master i intensivsykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i jordmor
  • Oppstart: 12.08.24 kl 10.15, rom F204
 • Master i klinisk fysioterapi
  • Oppstart: 19.08.2024 kl. 10, rom M209
 • Master i klinisk sykepleie | Diabetessykepleie
  • Oppstart: 02.09.2024
 • Master i klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie
  • Oppstart: 02.09.2024
 • Master i kunstfag
 • Master i medisinsk laboratorieteknologi
  • Oppstart: 15.08.2024 kl 15.15, digitalt
 • Master i miljøterapeutisk arbeid | samlingsbasert
  • Oppstart heiltid og deltid: 19.08.2024
 • Master i operasjonssykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i organisasjon og leiing
  • Oppstart: 23.08.2024
 • Master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Master i programutvikling
 • Master i psykisk helse- og rusarbeid
  • Oppstart: 19.08.2024, digitalt
 • Master i samfunnsarbeid | samlingsbasert
  • Oppstart heiltid og deltid: 19.08.2024

Førde

 • Master i anestesisykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i anvendt datateknologi og ingeniørvitskap - Ingeniørvitskapleg og datavitskapleg studieretning
  • Oppstart: 13.08.2024 kl 10
 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  • Oppstart: 05.09.2024, digitalt
 • Master i intensivsykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i operasjonssykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i samhandling og folkehelse

Haugesund

 • Master i anestesisjukepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  • Oppstart: 05.09.2024, digitalt
 • Master i intensivsykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i maritime operasjoner
 • Master i operasjonssykepleie
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Master i samhandling og folkehelse
 • Master of Science in Business
  • Oppstart: 12.08.2024

Sogndal

 • Master in Climate Change Management
  • Oppstart: 12.08.2024 
 • Master i idrettsvitenskap
  • Oppstart: kjem

Stord

Bli med på fadderveka

Ver merksam på at studieprogram på masternivå normalt ikkje har faddergrupper. Har studieprogrammet ditt oppstart i veke 33, vil du likevel normalt kunne få fadderarmband og delta på aktivitetene.

Sjekk ut fadderordninga!