Studiestart for masterutdanningar

Skal du starte på eit toårig masterprogram hausten 2022? Her finn du informasjon om oppstart.

Oppstartsregistrering

Enten du er på campus eller ikkje, må du hugse å registrere deg digitalt på oppstartsdagen. Du må registrere deg for å stadfeste at du skal starte på utdanninga. Dette treng vi, fordi vi ønskjer å gi plassen vidare dersom du har ombestemt deg.

Du vil få SMS med en kode og en lenke for registrering. Du må registrere deg innan kl. 15.00 same dag som du får SMS. 

Dersom du ikkje registrerer deg, mister du studieplassen din.

Har du ikkje norsk mobilnummer? Dersom du ikkje har norsk mobilnummer vil du få informasjon på e-post. Det vert sendt til e-postadressa du brukte i søknaden din. 

Skal du starte på Master i familieterapi og relasjonelt arbeid eller Master i sykepleie - kliniske spesialiteter (inkl. supplering), treng du ikkje registrere deg.

 

Tid for oppmøte

Vi legg løpande ut informasjon om oppstarten per studieprogram:

Bergen

Førde

 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Master i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie
 • Master i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie
 • Master i klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie
 • Master i samhandling og folkehelse

Haugesund

 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Master i brannsikkerhet
  • Oppstart: kjem
 • Master i brannsikkerhet, deltid
  • Oppstart: kjem
 • Master i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie
 • Master i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie
 • Master i klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie
 • Master i samhandling og folkehelse
 • Master in Maritime Operations
  • Oppstart: 22. august kl. 09.15
 • Master of Science in Business

Sogndal

 • Master i idrettsvitenskap
  • Oppstart: 15. august kl. 09.00
 • Master in Climate Change Management
 • Master of Science in Business

Stord

 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Master i kunstfag
  • Oppstart: kjem