Studiestart for masterutdanningar

Her finn nye studentar på masterprogram hausten 2020 informasjon om tid og stad for oppstart. Skal du ta fatt på 2. studieår, finn du informasjon om oppstart i timeplanen.

Mange masterprogram har fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus.

Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Same morgon som utdanninga startar opp, får du tilsendt ein SMS med ein oppmøtekode. Du må gjere registreringa på hvl.no/reg innan kl. 16.00 denne dagen.

Helse- og sosialvitskap

Ingeniør- og naturvitskap

Lærarutdanning, kultur og idrett

Økonomi og samfunnsvitskap