Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

Fagleg påfyll?

Studium med utvida søknadsfrist

Koronaviruset

Alle campusar er stengde for ordinær teoretisk undervising og studentaktivitet ut vårsemesteret. Undervising og eksamen vil skje digitalt. Frå 27. april kan det vere aktuelt for mindre grupper studentar og stipendiatar å få komme tilbake til campusane. Meir informasjon om kven dette vil vere aktuelt for vil bli gitt 17. april. Alle konferansar og arrangement på campus er avlyst ut semesteret.

Om koronatiltak ved HVL

Aktuelt