Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe deltek på HVL-konferansen.

    Nyskapinga HVL-konferansen går føre seg neste veke. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe kjem til Bergen og gler seg til å delta. Du kan framleis melde deg på konferansen.

  • Katrine Sele er tildelt Språkprisen 2021. Foto: Samlaget.

    Katrine Sele er tilsett i Avdeling for kommunikasjon, og ho fekk i dag tildelt Språkrådet sin pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen fekk ho for bøkene Jølster hotell og Einars bok.

  • I framlegget til statsbudsjettet for 2022 ligg HVL inne med ei totalramme på 2,22 milliardar kroner. Foto: Eivind Senneset

    Budsjettforslaget for Høgskulen på Vestlandet viser mange kutt og ein samla nedgang samanlikna med fjoråret. – Alt i alt er dette eit svakt budsjett frå den avtroppande regjeringa, seier rektor Gunnar Yttri.