Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

På HVL kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best. Vi har ledige studieplassar som du kan søke på no.

Aktuelt

  • Foto: Falkeblikk AS

    Måndag 10. august ønsker vi velkommen over 6500 nye studentar til våre fem flotte campusar. No førebur vi ein god og trygg studiestart for alle.

  • Foto: Shutterstock

    Vestlandet ligg kanskje fremst i verda når det gjeld grøn omstilling i maritim næring. God tilgang på vatn- og vindkraft gjer at elektriske båtar kan vere billegare å drifte enn båtar som går på drivstoff.

  • Regjeringa har i dag fordelt 4000 nye studieplassar til landets universitet og høgskular. HVL får 181 plassar innan helse- og sosialfag, barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning, MNT-fag, jus og økonomi og administrasjon. I tillegg får HVL 11 nye rekrutteringsstillingar.