Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Studieplass hos oss?

Bli kjent med campus!

Aktuelt

  • Illustrasjonsfoto: Resultatene fra den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren viser at 12 prosent, av de som svarte på undersøkelsen, har opplevd å bli mobbet eller trakassert ved HVL de siste 12 månedene.

    Resultatene fra den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er klare. 12 prosent av de som svarte på undersøkelsen ved HVL oppgir at de har opplevd å bli mobbet eller trakassert de siste 12 månedene. Landsgjennomsnittet i UH-sektoren er 13 prosent.

  • Også i år stiller HVL sterkt på Arendalsuka. Professor Kristin Linnerud og professor Margareta Lützhöft deltar i hver sin debatt om bærekraft og sikkerhet til havs.

  • – Livslang læring og det å møte behova i samfunnet er viktig for HVL, seier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Den nye bachelorgraden Maritime management er tilpassa dei som er i jobb. Studiet er svært ettertrakta. Foto: Øyvind Sætre / Eidesvik Offshore ASA

    Fleire ønsker å ta masterutdanningar og studere på deltid. – Det å kombinere jobb og utdanning blir stadig meir ettertrakta, seier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik.

  • Philip Toney i framgrunnen, leia eit eksperiment om eigarskap og fornybar energi. Her er han saman med medforfattarane av den nye studien, Kristin Linnerud og Erling Holden. Foto: Katrine Sele

    Skal Hydro bygge ut fossen i heimkommunen din, eller ei gruppe lokale bønder? Dette har lite å seie for folk flest, tyder ein ny studie på – derimot blir vi raskt utrygge og sinte om det skulle skje eit eigarskifte.