Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

Du kan framleis søke opptak til ledige studieplassar ved HVL.

Har du spørsmål om søknad og opptak til Høgskulen på Vestlandet

Aktuelt

 • Ny? Nervøs? Nysgjerrig på kva som ventar deg? Vi gir deg 10 tips for ein god studiestart!

 • HVL opplever gode søkjartal. Her frå fjorårets studiestart på campus Sogndal.

  Den store breidda i utdanningstilbodet vårt slår an blant dei unge, og søkjartala frå årets hovudopptak ved HVL er gode.

 • Boken «Kunnskap» samler studentarbeider ved økonomiske og administrative fag ved campus Bergen, Haugesund og Sogndal. Foto: Terje Rudi.

  Hvert år produseres det gode master- og bacheloroppgaver innen økonomi og administrasjon både i Bergen, Haugesund og Sogndal. Nå samler og sprer fagmiljøet denne solide kunskapen i en ny bok.

 • Digital kompetanse står høgt på agendaen i heile utdannings-Noreg. No går tre sterke fagmiljø i HVL saman for å utvikle eit nytt vidareutdanningstilbod som skal styrke den profesjonsfaglege digitale kompetansen til lærarar. HVL har hovudansvaret for utvikling av den generiske modulen, medan Høgskolen i Sørøst-Norge skal utvikle to fagdidaktiske modular med fokus på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Framme frå venstre: Ingvild Brekke Myhre (HVL), Cecilie Aurvoll (Senter for IKT i utdanningen), Kjell Magnar Helland (HVL), Elen Instefjord (HVL), Bente Sollid (HVL), Svein Ove Lysne (HVL), Ann-Therese Arstorp (Senter for IKT i utdanningen), Hjørdis Hjukse (HSN), Eivind Rogne (HVL), Øystein Nilsen (HSN) og Sigrun Lindaas Norhagen (HVL). Bak frå venstre: Marijana Kelentric (Senter for IKT i utdanningen), Eirik Øvernes (Senter for IKT i utdanningen), Svend Andreas Horgen (HSN), Petter Kongsgården (HSN), Tor Arne Wølner (HSN) og Erlend Thune (Senter for IKT i utdanningen).

  Tre sterke fagmiljø i HVL går i lag og utviklar eit nytt nettbasert vidareutdanningstilbod for lærarar i profesjonsfagleg digital kompetanse.

 • Disse engasjerte helsesøsterstudentene arrangerte fagpolitisk dag for å sette fokus på hvordan helsesøstre og skoler kan jobbe bedre sammen for å oppnå et godt skolemiljø. F.v; Lise Frostad-Solberg, Merete Eide Hernes, Hanna Cecilie Giertsen og Margrethe Svea Hauge. Ikke tilstede på bildet: Sofie Nesmoen.

  Visste du at skolene ikke trenger å benytte seg av skolehelsetjenesten, men at helsesøstre er forpliktet til å samarbeide med skolene? Nå vil helsesøsterstudenter ha en endring på dette.