Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

Gi karriera di eit løft, og ta vidareutdanning på deltid hos oss!

Vil du søke berre på eit enkelt emne frå ei av grunnutdanningane våre? 

Skikøyrarar på toppen av snøkledd fjell, med fjord i bakgrunnen.

Høgskulen på Vestlandet er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund og på Stord. Kor godt kjenner du dei fem campusane våre?

Campusliv ved HVL

Aktuelt

  • Student Morten Fischer responderer på et innlegg på NNME-konferansen i Bergen. Foto: Dag Ove Vareberg, HVL.

    Drøyt 60 deltakere fra Norden og Baltikum var samlet forrige uke til et intensivt kurs for masterstudenter i regi av Nordic Network for Music Education (NNME) i Bergen.

  • HVL-forskar Kari Holdhus er prosjektleiar for det nasjonale forskingsprosjektet DiSko: Skole og konsert – frå formidling til dialog.  Målet er å utvikle skulekonsertformer som tar utgangspunkt i elevanes livsverd, og som i sterkare grad enn no skal vere eit fellesskap mellom lærarar, elevar og musikarar.

    Det ligg mange gode gevinstar i møtet mellom kunst og utdanning. Men gevinstane stoppar ikkje der. Dei forgreinar seg breitt inn i alle lag i samfunnet. Det kom tydeleg fram under konferansen «Arts and education - integration or separation?».

  • For fjerde år på rad arrangerte sjukepleie- og ingeniørutdanninga innovasjonsdag. Samarbeid mellom ulike studentgrupper gir tverrfagleg utvikling, og årets oppdragsgivar var Helse Førde.