Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Velkommen til oss!

Studieplass hos oss?

Aktuelt

  • Frode F. Jacobsen er forskingsleiar og Tone Elin Mekki er forskar ved Senter for omsorgsforskning, vest. Foto: Janne Karin Fossheim Lønne

    Kva skal ligge til grunn for framtidas eldreomsorg, i ei tid der kulla med eldre veks? Senter for omsorgsforsking har mange svar, og mange vidare forskingsspørsmål.

  • Førsteamanuensis Randi Neteland er vinnar av Universitetsforlagets lærebokpris for 2018. Tema for boka er høgaktuelt – korleis skal grunnskulelærarstudentar lukkast med masteroppgåva?