Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • Torsdag signerte prorektor Gro Anita Fonnes Flaten partnarskap i Idrettsklynge Vest. Mange fagmiljø ved HVL vil kunne bidra med innsikt og auka kompetanse både innan folkehelse, fysisk aktivitet og idrett i klynga, seier Fonnes Flaten. Foto: Eivind Senneset.

    Høgskulen på Vestlandet revitaliserer og utvidar samarbeidet om Idrettsklynge Vest. – Vi har mange fag- og forskingsmiljø som vil bidra med sin kompetanse når vi no vidareutviklar klynga, seier prorektor Gro Anita Fonnes Flaten.

  • Regjeringa har kome med nye tiltak og tilrådingar kring koronasituasjonen. HVL vil frå og med måndag 19. april i hovudsak følgje timeplanen for undervisning. Det blir då opna for noko meir fysisk undervisning i mindre studentgrupper.