Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Ønskjer du fagleg påfyll?

Studieplass hos oss?

Aktuelt

  • Illustrasjonsfoto: Shutterstock

    Professor Eivind Aadland er hovudforfattaren bak ein ny artikkel som er peika ut av tidsskriftet Pediatric Exercise Science som det mest spanande nybrottsarbeidet innan fysisk og aktivitet og helse hos barn i 2018.

  • Fylkestinget i Sogn og Fjordane løyva nyleg 15 millionar kroner til etablering og utvikling av verftsområdet på Øyrane i Førde. Satsinga skal styrke koplinga mellom utdanningsinstitusjonar og næringsliv og legge til rette for innovasjon og regional utvikling.

  • Fag knytt til teknologi, natur og berekraft er populære i 2019. Her representert ved professor Stein Bondevik og studentar ved faget geologi og geofare i Sogndal. Foto: Heidi Hattestein

    Fleire vil bli ingeniørar på Vestlandet enn i resten av landet – etter søkartala å døme. Elles går søknaden til HVL litt ned, i samsvar med den nasjonale trenden.