Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

Gi karriera di eit løft, og ta vidareutdanning på deltid hos oss!

Vil du søke berre på eit enkelt emne frå ei av grunnutdanningane våre? 

Skikøyrarar på toppen av snøkledd fjell, med fjord i bakgrunnen.

Høgskulen på Vestlandet er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund og på Stord. Kor godt kjenner du dei fem campusane våre?

Campusliv ved HVL

Aktuelt

  • F.v. Andreas Evjenth, Roberto Burca, Martin Roll Lied, veileder Thomas Impelluso, Andreas Flåten, Joakim Nyland, Iselin Schøn, Otto Andreas Moe, Andreas Nordvik, Natalia Khan. Caspar Smith og Håkon Teigland var ikkje til stades då biletet vart teke.

    Elleve bachelorstudentar frå Institutt for Maskin- og marinfag på Høgskulen på Vestlandet har vunne Forbundet for Leiing og Teknikk (FLT) sin utdanningspris.

  • Høgskolelektor Arjen Kraaijeveld fra brannfag-miljøet var en av initiativtakerne til seminaret i Haugesund.

    Fravær av beitedyr, manglende lyngbrenning og klimaendringene kan gi oss flere villbranner med en intensitet vi ikke har sett tidligere. Hvordan møter vi dette? Sist uke trommet fagmiljøet ved campus Haugesund inn til seminar. Se film.

  • Student Morten Fischer responderer på et innlegg på NNME-konferansen i Bergen. Foto: Dag Ove Vareberg, HVL.

    Drøyt 60 deltakere fra Norden og Baltikum var samlet forrige uke til et intensivt kurs for masterstudenter i regi av Nordic Network for Music Education (NNME) i Bergen.