Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Framtida har ein plass til deg

Kalender

Aktuelt

  • Regjeringen innfører nye koronatiltak og anbefalinger fra 3. desember. Høgskulen på Vestlandet følger med på smittesituasjonen. Inntil videre går aktiviteten ved HVL som normalt, men det kan komme nye endringer og regionale tiltak i løpet av kort tid i flere kommuner i Bergensregionen.

  • Fleire fleksible utdanningar, praksisnære og heilskaplege studieløp – Høgskulen på Vestlandet styrkar si studieportefølje med fleire fagtilbod frå hausten 2022.

  • Høgskulen på Vestlandet skal bli universitet og har i fleire år jobba godt med å bli enda betre på utdanning, forsking og samspel med omverda. Arbeidsgruppa for namneprossesen med leiar Ole-Gunnar Søgnen (t.h.) har no levert rapporten sin til rektor Gunnar Yttri. Foto: Elin Espe Stensvand

    Om eit års tid sender HVL søknaden om å bli det nye profesjons- og arbeidslivsretta universitetet på Vestlandet. Arbeidsgruppa for namneprosessen peiker på fire moglege namn på det nye universitetet.