Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Uansett kor høgt du siktar

HVL - tett på arbeidslivet

Aktuelt

  • Foto: Hedvig Myklebust/HVL

    – Det fins fortsatt ikke mye forskning på norsk tegnspråk, så disse midlene vil bidra til å løfte forskningsfeltet stort, sier Gro Hege Saltnes Urdal. I februar fikk forskerne ved HVL 12 millioner kroner til å forske på tegnspråk blant annet hos døve innvandrerkvinner.

  • Illustrasjonsbilde: Shutterstock

    Norge rigger seg for fornybar vekst, og havvind kommer til å bli en viktig del av fremtidens energisystem. Høgskolen er tildelt 5 millioner kroner til å kartlegge kompetansebehovet hos maritimt personell i møte med omstillingen mot havvind.