Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

På HVL kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

Aktuelt

  • – Vi har framleis ein svært krevjande smittesituasjon i landet vårt og utviklinga tilseier at denne vil vare ved ei stund frametter. Difor vidareførar vi tiltaka våre som vart sett i verk måndag 9. november her på HVL, seier rektor Berit Rokne.

  • Sosionomstudentene Prida Lawrence og Ida Martina Ludvigsen jobber gratis på fritiden for å hjelpe andre. Gjennom studentrådgivningstjenesten Bergen Uavhengige Sosialrådgivning tar de hver tirsdag imot personer som trenger hjelp. Foto: Elin Hovda Hageberg.

    Sosionomstudentene Prida Lawrence og Ida Martina Ludvigsen har valgt å bruke fritiden sin på å hjelpe andre. Gjennom den studentdrevne rådgivningstjenesten Bergen Uavhengige Sosialrådgivning får de testet teori i praksis.

  • Ingrid Gilje Heiberg (t.v.) og Kristin Ådnøy Eriksen gleder seg over muligheten til å videreutvikle mentorprogrammet. Foto: AKS, HVL

    Fagseksjonen for bachelor i sykepleie på campus Haugesund har, i samarbeid med det prestisjetunge Karlsuniversitetet i Praha, mottatt 1 million kroner til FoU-prosjektet Mentors Without Borders.