Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Velkommen til oss!

Studieplass hos oss?

Aktuelt

  • Frode F. Jacobsen er forskingsleiar og Tone Elin Mekki er forskar ved Senter for omsorgsforskning, vest. Foto: Janne Karin Fossheim Lønne

    Kva skal ligge til grunn for framtidas eldreomsorg, i ei tid der kulla med eldre veks? Senter for omsorgsforsking har mange svar, og mange vidare forskingsspørsmål.

  • Førsteamanuensis Randi Neteland er vinnar av Universitetsforlagets lærebokpris for 2018. Tema for boka er høgaktuelt – korleis skal grunnskulelærarstudentar lukkast med masteroppgåva?

  • Rektor Berit Rokne og instituttleder Kristin Fanebust Hetland får omvisning av dekan Atputharajah ved Faculty of Engineering ved University of Jaffna om hvordan de benytter seg av solcelleteknologi som energikilde til sine bygninger. Foto: Elin Hovda Hageberg.

    – Vi har markert oss som en driver for grønn energiteknologi på Sri Lanka. HVL har ikke bare markert seg som en forskningsinstitusjon på ren energiteknologier på Sri Lanka, men vi har også fått stor tillit blant myndighetene, sier professor Dhayalan Velauthapillai.