Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

No kan du søke opptak til ledige studieplassar ved HVL.

Har du spørsmål om søknad og opptak til Høgskulen på Vestlandet

Aktuelt

  • Disse engasjerte helsesøsterstudentene arrangerte fagpolitisk dag for å sette fokus på hvordan helsesøstre og skoler kan jobbe bedre sammen for å oppnå et godt skolemiljø. F.v; Lise Frostad-Solberg, Merete Eide Hernes, Hanna Cecilie Giertsen og Margrethe Svea Hauge. Ikke tilstede på bildet: Sofie Nesmoen.

    Visste du at skolene ikke trenger å benytte seg av skolehelsetjenesten, men at helsesøstre er forpliktet til å samarbeide med skolene? Nå vil helsesøsterstudenter ha en endring på dette.

  • Ingeniørstudentane liker å jobba med relevante og konkrete problemstillingar i tett kopling med arbeidslivet. Foto: Terje Rudi

    På Haugalandet er det planar for ein ny hovudbrannstasjon. Men kor skal den ligga? Korleis skal den sjå ut og kva kostar den? I fleire veker har 100 ingeniørstudentar på campus Haugesund jobba i tverfaglege team for å løysa desse spørsmåla.