Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

Frå 1. mai kan du søke opptak til ledige studieplassar ved HVL.

Har du spørsmål om søknad og opptak til Høgskulen på Vestlandet

Vi tilbyr over 100 fleksible etter- og vidareutdanningar for deg som vil studere ved sida av jobb. Mange av vidareutdanningane er nettbaserte studium med samlingar, og nokre er reine nettstudium.

Gje karriera di eit løft, og skaff deg fagleg tyngde!

Vidareutdanning ved HVL

Aktuelt

  • – Dersom jeg, som sykepleier, på sykehjem ønsker å gjøre en god jobb overfor de eldre med diabetes, så må jeg for det første vite hvem som har diabetes. Jeg må også vite hvordan jeg skal følge opp blodsukkeret med målinger og observasjoner, sier førsteamanuensis Anne Haugstvedt ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Marthe Berg-Olsen.

    Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.

  • I fem år har dei store industriverksemdene i Sunnhordland, Fagskolen i Hordaland og Høgskulen på Vestlandet jobba i lag om ein unik utdanningsmodell som forsyner regionen med praktiske ingeniørar. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet likar det han ser og høyrer. Sjå film!

  • Den nye nettbaserte læringsressursen gir innvandrarar på ungdomstrinnet tilpassa opplæring i norske samfunnsforhold.

    Korleis forklarer du omgrep som demokrati, rettsstat og likestilling til ungdom som nyleg har kome til Noreg og ikkje kjenner norsk språk og kultur? Ein ny nettbasert læringsressurs gir svaret.

  • Bjørg Kristin Selvik (t.v.) er ny prorektor for utdanning, Liv Reidun Grimstvedt for samhandling og Gro Anita Fonnes Flaten for forsking på HVL.

    Bjørg Kristin Selvik, Liv Reidun Grimstvedt og Gro Anita Fonnes Flaten er i dag tilsett som prorektorar for høvesvis utdanning, samhandling og forsking.