Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Bli ein av oss!

På HVL kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

To studenter

Til og med søndag 24. januar vil undervisning som kan gå digitalt, vere digital. Ferdigheitstrening, simulering og laboratorieøvingar vil bli gjennomført i enkelte fag. Campusane våre vil vere opne for studentar, og praksis blir gjennomførtHald deg oppdatert i Canvas.

Smittevernsinformasjon til studentar

Aktuelt

  • Regjeringa har kome med nye tiltak og tilrådingar kring koronasituasjonen. HVL vil frå måndag 25. januar opne for noko meir fysisk undervisning i mindre studentgrupper.