Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

No kan du søke opptak til ledige studieplassar ved HVL.

Har du spørsmål om søknad og opptak til Høgskulen på Vestlandet

Vi tilbyr over 100 fleksible etter- og vidareutdanningar for deg som vil studere ved sida av jobb. Mange av vidareutdanningane er nettbaserte studium med samlingar, og nokre er reine nettstudium.

Gje karriera di eit løft, og skaff deg fagleg tyngde!

Vidareutdanning ved HVL

Aktuelt

 • 
HVL har fått pengar til auka internasjonalisering. Arbeidet bygger på gode og langvarige relasjonar mellom fagmiljø i HVL og dei internasjonale partnarane.

  Fleire studentar og tilsette i HVL får no høve til å reise på utveksling. Sist veke fekk HVL tildelt 1,8 millionar kroner frå Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

 • – Det er krevjande å vere leiar i dag. Du skal vere oppdatert på lovverk innan mange område og ansvaret mange leiarar har er stort. Utan kunnskap er det vanskeleg å vere leiar, seier Lauritz Haringstad Løvø, administrerande direktør i Malm Orstad. Alle foto: Janne Fossheim Lønne.

  Lauritz Haringstad Løvø er den første studenten ved HVL som tar bachelorgrad i teknologiledelse med utgangspunkt i etter- og vidareutdanningskurs. Til dagleg er han administrerande direktør i bedrifta Malm Orstad.

 • Leiarkabalen ved HVL er komen eit steg vidare i dagens styremøte, og her er dei nye dekanane våre:

 • – Dersom jeg, som sykepleier, på sykehjem ønsker å gjøre en god jobb overfor de eldre med diabetes, så må jeg for det første vite hvem som har diabetes. Jeg må også vite hvordan jeg skal følge opp blodsukkeret med målinger og observasjoner, sier førsteamanuensis Anne Haugstvedt ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Marthe Berg-Olsen.

  Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.