Høgskulen på Vestlandet

Ta utdanning hos oss!

Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og over 100 vidareutdanningar. Bli ein av oss, og skaff deg fagleg tyngde!

No kan du søke opptak til ledige studieplassar ved HVL.

Har du spørsmål om søknad og opptak til Høgskulen på Vestlandet

Vi tilbyr over 100 fleksible etter- og vidareutdanningar for deg som vil studere ved sida av jobb. Mange av vidareutdanningane er nettbaserte studium med samlingar, og nokre er reine nettstudium.

Gje karriera di eit løft, og skaff deg fagleg tyngde!

Vidareutdanning ved HVL

Aktuelt

  • God samling: I midten av mai var forskergruppene i RISKOP-prosjektet samlet på Røvær, i havgapet utenfor Haugesund og på campus Haugesund. Det ble intense og gode dager med presentasjoner av data, analyser og ideer for videre arbeid. Her koples det regionale, nasjonale og det internasjonale sammen.

    På campus Haugesund er komplekse offshore-operasjoner til havs et viktig forskningsfelt. Med internasjonale toppforskere på laget får HVL-forskerne uvurderlig drahjelp i å løfte forskningen og øke publiseringsfarten.

  • Førstehjelp var ein av aktivitetane på campus Haugesund.

    Denne veka inviterte sjukepleiarstudentar i Haugesund byens flyktningar og innvandrar inn til ein spennande og læringsrik dag på campus.

  • 
HVL har fått pengar til auka internasjonalisering.  Arbeidet bygger på gode og langvarige relasjonar mellom fagmiljø i HVL og dei internasjonale partnarane.

    Fleire studentar og tilsette i HVL får no høve til å reise på utveksling. Sist veke fekk HVL tildelt 1,8 millionar kroner frå Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).