Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

Det er ikkje lenger mogleg å søke på ledige studieplassar gjennom Samordna opptak. 

Lokalt opptak

Vi har fremleis ledige plassar på nokre vidareutdanningar gjennom det lokale opptaket vårt.

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du:

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak.

Masterutdanning

Det er ingen ledige plassar frå opptaket til hausten 2018.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det er ingen ledige plassar frå opptaket til hausten 2018.

 

Vidareutdanning

Helse- og sosialfag våren 2019

Følgande studium har ledige plassar: 

Følgande studium er fulltegnet, men det er mogleg å sette seg på venteliste. Du legger inn søknad i Søknadsweb. Viss det blir ledige plassar vil du bli kontakta. 

Økonomi og leiing våren 2019

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Det er ingen ledige plassar frå opptaket til hausten 2018.

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Det er ingen ledige plassar frå opptaket til hausten 2018.