Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar på studium som startar opp i haust.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, får du høve til å søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i vårt lokale opptak frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du òg søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Lokalt opptak

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du:

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. 

Masterutdanning

Engelsk språklege mastergradar

Det er ingen ledige studieplassar i dette opptaket

Lærar- og idrettsfag

Økonomi-, leiing og teknologiske fag

Det er ingen ledige studieplassar i dette opptaket

Helse- og sosialfag:

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Følgende profiler på PPU blir søkbar fra onsdag 9. mai:

PPU Yrkesfag

Campus Bergen, deltid

 • Bygg- og anleggsteknikk

 • Design og håndverk/medieproduksjon

 • Elektrofag

 • Naturbruk  

 • Restaurant- og matfag  

 • Service og samferdsel

 • Teknikk og industriell produksjon  

Campus Stord, deltid

 • Bygg- og anleggsteknikk

 • Design og håndverk

 • Elektrofag

 • Naturbruk

 • Medier og kommunikasjon

 • Service og samferdsel

 • Teknikk og industriell produksjon

 Campus Førde, deltid

 • Bygg- og anleggsteknikk

 • Design og håndverk

 • Elektrofag

 • Naturbruk  

 • Restaurant- og matfag  

 • Service og samferdsel

 • Teknikk og industriell produksjon  

PPU Allmennfag

Campus Stord deltid

 • Musikk

Campus Sogndal, heltid

 • Norsk

Campus Førde, deltid

 • Norsk

 

Vidareutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Kompetanse for kvalitet

Studieprogram som inngår i Kompetanse for kvalitet-ordninga og som har ledig kapasitet blir lagt ut 1. juni.

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Forkurs og realfagskurs

Det er ingen ledige studieplassar i dette opptaket.

Y-veg, tresemesterordning for ingeniør (TRESS) samt ingeniør for fagteknikarar

Samordna opptak

For å søke på ein ledig studieplass gjennom samordna opptak må du:

19. juli blir det lagt ut ei liste over ledige studieplassar.

Frå 20. juli kl. 09.00 kan du søkje. Det er løpande opptak til dei ledige plassane.