Ledige studieplassar ved HVL

Her finn du ei oversikt over ledige studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet. Ta ei arbeidsretta utdanning i Førde, Sogndal, Bergen, Stord eller Haugesund.

Studieplassar i Samordna opptak

Ledige studieplassar vert lagt ut 19. juli på Samordna opptak sine nettsider. 

MERK at ledige studieplasser på sykepleie og grunnskolelærer i 2024 må søkes i lokalt opptak direkte til HVL, mer informasjon om dette finner du her

Studieplassar i lokalt opptak

Søknad til ledige studieplassar opnar 20. mai. Du kan sjå kva utdanningar som får ledige plassar her.

Ved behov kan fleire utdanningar bli lagt ut også etter 20. mai.

Bachelorutdanning

Barnehagelærer, arbeidsplassbasert Søknader om ledige studieplasser som kommer  i tidsrommet 21. juni- 16. juli vil tidligst bli behandlet i uke 30.

Masterutdanning

Master i helse- og sosialfag

Grunna ferieavvikling blir søknader til ledige studieplasser normalt ikke behandlet i juli.

Master i avansert klinisk allmennsykepleie (Alle campus)
Master i samhandling og folkehelse (Campus Førde/Sogndal og Stord/Haugesund)
Master i familieterapi/relasjonelt arbeid
Påbygg Master i familieterapi/relasjonelt arbeid
Master i klinisk fysioterapi, studieretning hjerte-lunge
Master i barnevernsarbeid
Master i miljøterapeutisk arbeid
Master i Healthy Ageing and Rehabilitation, 100% nettbasert
Master i intensivsykepleie (Campus Haugesund)

Master i lærarutdanning, kultur og idrett

Grunnet ferieavvikling blir ikke søknader registrert etter 10.07 behandlet før i uke 32.

Master i idrettsvitenskap
Master i barnehagekunnskap, samlingsbasert 
Master i kunstfag, alle studieretningar

Fleksible enkeltemner for lærere og barnehagelærere

Master i teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Grunnet ferieavvikling blir ikke søknader registrert etter 10.07 behandlet før i uke 32.

Master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping, heltid
Master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping, deltid
Master i areal og eiendom
Master i bærekraftig energiteknologi
Master of Science in Business, campus Haugesund og Sogndal
Master i Climate Change Management, campus Sogndal

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Grunnet ferieavvikling blir ikke søknader til PPU registrert etter 10.07 behandlet før i uke 32.

PPU-A med integrert master

  • Sogndal: Alle fagprofilar
  • Stord: Alle fagprofilar

PPU for allmenne fag

Utdanninga har nye opptakskrav frå 1. juli.

 

Tolking i offentlig sektor

Ingen ledige studieplasser 

Vidareutdanning og kurs

Årsstudium

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Ledige studieplasser i Kompetanse for Kvalitet åpnes 3.juni. Studieplassene tilbys uten vikar- eller stipendordning fra Udir. 

Grunnet ferieavvikling blir søknader til ledige studieplasser ikke behandlet før tidligst i uke 32

Når du søker ledige studieplasser, bør du ha klar all nødvendig dokumentasjon på at du møter opptakskravene. Søknader behandles fortløpende, og søknader med manglende dokumentasjon vil få avslag.  Du trenger ikke å være fastansatt, men må dokumentere at du har tilgang til en klasse hvor du kan gjøre eventuelle arbeidskrav.

Kompetanse for kvalitet:

Andrespråkspedagogikk 1, 1-10
Engelsk 1 1 -7 Bergen
Engelsk 1, 1-7 Nettbasert
Engelsk 1, 5-10 Nettbasert
Engelsk 2 1-7 Nettbasert
Engelsk 2 5-10 - Nettbasert
Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring (GLSM) Bergen
Mat og helse 1 1-10 Bergen
Matematikk 1, 5-10 Nettbasert
Naturfag 1 1-7 Bergen
Norsk 1 5-10 Nettbasert
Norsk 2 5-10 Nettbasert
Norsk Tegnspråk 1
Norsk Tegnspråk 2
Produksjon for scene

Yrkesfaglærere:

E-helse for HO & EL og ny teknologi i yrkesopplæringa nettbasert
Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper 
Vurderingspraksis og læreplanforståelse 

Barnehagelærere:

Barns språkutvikling og språklæring Bergen
Barns språkutvikling og språklæring Nettbasert
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Utdanningsledelse:

Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

Forkurs og Realfagskurs

 

 

Kva er forskjellen på Samordna opptak og lokalt opptak?

Avhengig av kva type utdanning du søker på, skjer opptaket anten i Samordna opptak eller i vår lokale Søknadsweb. Samordna opptak er et nasjonalt opptak, medan lokalt opptak er styrt av høgskulen. Utdanningane ligg derfor i ulike portalar og har ulike frister.

Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak er 15. april. Etter fristen er det ikkje lenger mogleg å søke før ledige studieplassar blir publisert den 19. juli. Les meir om viktige fristar i Samordna opptak.

Lokalt opptak 

I Søknadsweb søker du opptak til toårig masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Hovudfristane er 1. mars og 15. april. Sjå fleire viktige datoar i det lokale opptaket her.