Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

Studieplassar i Samordna opptak

Samordna opptak er open for søking. Frist 15. april. 

 

Studieplassar i lokalt opptak

Søknadsweb er open for søking. Utdanningane har ulike søknadsfristar - sjekk studiesida viss du er usikker. 

 

Viktig informasjon om søking

Sjølv om studiet har ledig plass, må du dekke alle opptakskrav. Opptakskravet finn du på nettsida til studiet.

Er det fleire søkarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om plass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod.

 

Kva er forskjellen på Samordna opptak og lokalt opptak?

Avhengig av kva type utdanning du søker på, skjer opptaket anten i Samordna opptak eller i vår lokale Søknadsweb. Samordna opptak er et nasjonalt opptak, medan lokalt opptak er styrt av høgskulen. Utdanningane ligg derfor i ulike portalar og har ulike frister.

Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak er 15. april 2023. Etter fristen er det ikkje lenger mogleg å søke før ledige studieplassar blir publisert den 19. juli. Les meir om viktige fristar i Samordna opptak.

Lokalt opptak 

I Søknadsweb søker du opptak til toårig masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Hovudfristane er 1. mars og 15. april 2023. Vi har løpande opptak til studium med ledige plassar. Sjå fleire viktige datoar i det lokale opptaket her.

Dersom du har søkt om opptak innen hovedfristen, men nå ønsker å søke opptak på nytt på ledige studieplasser så må du kontakte opptakskontoret på epost for å få hjelp med å registrere ny søknad på ledige studieplasser.