Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar og studium med utsatt frist.

Utsatt søknadsfrist

Nokre studium som hadde ordinær frist 1. mars, har fått utsatt frist. Du finn kva for studium dette gjeld i oversynet under. Viss studia ikkje får nok søkjarar, kan dei bli innstilt. 

Masterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Studium med utsatt frist: 

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennefag, deltid: 

 • Dans (Stord)
 • Drama (Stord)
 • Fremmedspråk (Stord)
 • Kunst og håndverk (Stord)
 • Matematikk (Stord)
 • Musikk (Stord)
 • Naturfag (Stord)
 • Norsk (Stord)
 • RLE (Stord)
 • Samfunnsfag (Stord)

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne dag, heltid:

 • Matematikk (Sogndal)
 • Samfunnsfag (Sogndal)

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag:

 • Bygg- og anleggsteknikk (Bergen, Stord)
 • Design og tradisjonshåndverk (Bergen, Stord)
 • Elektrofag (Bergen, Stord)
 • Frisør, blomster- og interiørdesign (Bergen, Stord)
 • IKT og medieproduksjon (Bergen, Stord)
 • Naturbruk (Bergen, Stord)
 • Restaurant- og matfag (Bergen, Stord)
 • Salg, service og reiseliv (Bergen, Stord)
 • Teknikk- og industriell produksjon (Bergen, Stord)

 

 

 

Vidareutdanning

Det er ingen ledige plassar. 

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Eventuelle ledige plassar vil bli lagt ut 1. juni. 

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Studium med ledig plass

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

19. juli kan du sjå kva for studium som har ledige plassar etter opptaket. Dei blir lagt ut på nettsidene til Samordna opptak. Du kan søke frå og med 20. juli kl. 09.00.

Lokalt opptak

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du: