Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

Studieplassar i Samordna opptak

Ønskjer du å starte på årsstudium, bachelor eller femårig master til hausten? 19. juli kl. 0900 legg vi ut dei studia som har ledig plass i Samordna opptak. Her er det førstemann til mølla som gjeld!

Søk i Samordna opptak

 

Studieplassar i lokalt opptak

Nedanfor finn du ei oversikt over master, vidareutdanningar og meir som har ledig plass. Lista blir oppdatert jamleg. Det er ikkje mogleg å søke opptak etter søknadsfristen er gått ut, viss ikkje studieprogrammet ligg ute med ledige plassar.

Søk i Søknadsweb

 

Masterutdanning

Etter- og vidareutdanning

Lokalt opptak - disse studia søker du i Søknadsweb

OBS! Grunnet ferieavvikling vil søknader om videreutdanninger knyttet til lærer/barnehagelærer og tolking ikke bli behandlet før i første halvdel av august.

Helse- og sosialvitskap:

Ledelse, økonomi og digitalisering:

Skule og barnehage:

Kompetanse for kvalitet:

Studiene tilbys uten vikar-/stipendordning

 

Kompetanse for fremtidens barnehage:

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

PPU for yrkesfag

  • Deltid – Campus Stord, Bergen eller Sogndal
  • Alle fagprofilar, med unntak av helse- og oppvekstfag

PPU for allmenne fag

  • Heiltid – Campus Sogndal
  • Deltid – Campus Stord eller Sogndal

Bachelorutdanning

Lokalt opptak - disse studia søker du i Søknadsweb

 

Tolking i offentlig sektor

Sjølv om studiet har ledig plass, må du dekke alle opptakskrav. Opptakskravet finn du på nettsida til studiet.

Er det fleire søkarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om plass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod.

 

Kva er forskjellen på Samordna opptak og lokalt opptak?

Avhengig av kva type utdanning du søker på, skjer opptaket anten i Samordna opptak eller i vår lokale Søknadsweb. Samordna opptak er et nasjonalt opptak, medan lokalt opptak er styrt av høgskulen. Utdanningane ligg derfor i ulike portalar og har ulike frister.

Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak var 20. april 2022. Etter fristen er det ikkje lenger mogleg å søke før ledige studieplassar blir publisert den 19. juli. Les meir om viktige fristar i Samordna opptak.

Lokalt opptak 

I Søknadsweb søker du opptak til toårig masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Hovudfristane er 1. mars og 20. april 2022. Vi har løpande opptak til studium med ledige plassar. Sjå fleire viktige datoar i det lokale opptaket her.

Dersom du har søkt om opptak innen hovedfristen, men nå ønsker å søke opptak på nytt på ledige studieplasser så må du kontakte opptakskontoret på epost for å få hjelp med å registrere ny søknad på ledige studieplasser. 

 


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00