Ledige studieplassar ved HVL

Her finn du ei oversikt over ledige studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet. Ta ei arbeidsretta utdanning i Førde, Sogndal, Bergen, Stord eller Haugesund.

Studieplassar i Samordna opptak

Ledige studieplassar vert lagt ut 19. juli på Samordna opptak sine nettsider. 

Studieplassar i lokalt opptak

Ledige studieplassar vert lagt ut 20. mai på denne nettsida. 

 

 

Kva er forskjellen på Samordna opptak og lokalt opptak?

Avhengig av kva type utdanning du søker på, skjer opptaket anten i Samordna opptak eller i vår lokale Søknadsweb. Samordna opptak er et nasjonalt opptak, medan lokalt opptak er styrt av høgskulen. Utdanningane ligg derfor i ulike portalar og har ulike frister.

Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak er 15. april. Etter fristen er det ikkje lenger mogleg å søke før ledige studieplassar blir publisert den 19. juli. Les meir om viktige fristar i Samordna opptak.

Lokalt opptak 

I Søknadsweb søker du opptak til toårig masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Hovudfristane er 1. mars og 15. april. Sjå fleire viktige datoar i det lokale opptaket her.