Ledige studieplassar

Du kan søke opptak til ledige studieplassar i lokalt opptak frå 1. mai. Ledige studieplassar til studium i Samordna opptak kan du søke på frå 20. juli.

Samordna opptak

Ledige studieplassar til årsstudium, bachelor- og integrerte masterutdanningar blir publisert via Samordna opptak 19. juli, og du kan søke frå 20. juli kl 09.00.

Sjå meir informasjon på Samordna opptak sine nettsider.

Lokalt opptak

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du:

  • dekke opptakskrava
  • ha rett dokumentasjon klar til opplasting
  • søke via vår lokale søknadsweb

Du søker ved å gå inn på det aktuelle studiet og trykke «søk studieplass». Det vil vere mogleg å søke opptak til ledige studieplassar i lokalt opptak frå 1. mai. 

Enkeltemne

Vil du søke berre på eit enkelt emne frå ei av grunnutdanningane våre, eller som ei vidareutdanning, finn du meir informasjon her:

Studium og emne med ledig plass

Her finn du ei oversikt over ledige studieplassar i lokalt opptak ved Høgskulen på Vestlandet. Lista blir oppdatert fortløpande.

Helse- og sosialfag

Ingeniørfag

Skule og barnehage

Kompetanse for kvalitet i skulen

Kompetanse for framtidas barnehage

Økonomi og leiing