Ledige studieplassar

Samordna opptak

Frå 20. juli kan du søke på ledige studieplassar gjennom Samordna opptak. Det er fortløpande opptak, og "førstemann til mølla"-prinsippet gjeld. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg, og det kan komme nye studium på lista etter 20. juli.

Slik søker du ledige studieplassar gjennom Samordna opptak

Ledige studieplassar


Velg Høgskulen på Vestlandet som institusjon i menyvalet når du er inne på oversikten over ledige plassar på Samordna opptak. 

Lokalt opptak

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du

Sjå oversikt over studium med ledige plassar gjennom lokalt opptak lenger ned på sida. 

Enkeltemne

Vil du søke berre på eit enkelt emne frå ei av grunnutdanningane våre, eller som ei vidareutdanning, finn du meir informasjon her:

Studium og emne med ledig plass

Her finn du ei oversikt over ledige studieplassar i det lokale opptaket. Lista blir oppdatert fortløpande.

Helse- og sosialfag

Ingeniørfag

Skule og barnehage

Kompetanse for kvalitet i skulen

Kompetanse for framtidas barnehage

Økonomi og leiing