Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

Her finn du oversikt over studieprogram ved HVL som har ledige studieplassar. 

Ønskjer du å ta eit eller fleire emne frå eit studieprogram? Då kan du søke opptak til enkeltemne. Sjå emna du kan søke på

Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak var 20. april 2022. Etter fristen er det ikkje lenger mogleg å søke før ledige studieplassar blir publisert den 19. juli. Les meir om viktige fristar i Samordna opptak.

Lokalt opptak 

I vår lokale Søknadsweb søker du opptak til masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Hovudfristane er 1. mars og 20. april 2022. Sjå fleire viktige datoar i det lokale opptaket her.

Nokre studium kan og ha utvida søknadsfrist. Sjekk nettsida til studieprogrammet du er interessert i for oppdatert informasjon om kva frist som gjeld.

For å søke på ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du:

Er det fleire søkarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod.

Søk studieplass

 

Oversikt over ledige studieplassar

Lista blir oppdatert jamleg. Det er ikkje mogleg å søke opptak etter søknadsfristen er gått ut, viss ikkje studieprogrammet ligg ute med ledige plassar.

Masterutdanning

Etter- og vidareutdanning

Bachelorutdanning


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00