Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

Samordna opptak

Kunne du tenke deg å studere til hausten? Vi har nokre årsstudium, bachelor og integrert master som er mogeleg å søke på. 

Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjeld. Du må hugse at rett dokumentasjon på opptakskravet må vere tilgjengeleg, for at vi skal kunne sakshandsame søknaden din. 

Søk studieplass

 

Lokalt opptak

Ein del studium går ikkje gjennom Samordna opptak, men du søker direkte til oss i vår lokale Søknadsweb. For å søke på ein studieplass i vårt lokale opptak, må du:

Er det fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. 

Søk studieplass

 

Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg. 

Masterutdanning

Master innan økonomi, organisasjon, leiing og teknologiske fag:

Master innan helse- og sosialfag:

Grunna ferieavvikling vil søknader bli sakshandsama i veke 32.

Master innan helse og sosialfag, del 2 (påbygg til master)

Grunna ferieavvikling vil søknader bli sakshandsama i veke 32.

Viss du allereie har tatt 60 studiepoeng vidareutdanning, kan du søke direkte opptak til 3. studieår.

Master innan lærarutdanning, kultur- og idrettsfag:

Grunna ferieavvikling vil søknader bli sakshandsama i veke 31.

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Etter- og vidareutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Grunna ferieavvikling vil søknader bli sakshandsama i veke 31.

PPU for allmenne fag, Stord:

 • Naturfag
 • Matematikk
 • Fremmedspråk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • RLE
 • Kroppsøving/idrett
 • Musikk
 • Kunst og håndverk
 • Dans
 • Drama

PPU for yrkesfag, Stord og Bergen:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Elektrofag
 • Restaurant- og matfag
 • Naturbruk
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Bachelorutdanning