Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar og studium med utvida frist.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatistEr det fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Lokalt opptak

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du:

 • dekke opptakskrava
 • ha rett dokumentasjon klar til opplasting
 • søke via vår lokale Søknadsweb
Søk studieplass

 

På grunn av sommerferieavviklingen vil det ikke bli behandlet søknader i juli. Svar på søknaden kommer i august.
 

Masterutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Vidareutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

PPU for yrkesfag, deltid: 

 • Bygg- og anleggsteknikk (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Elektrofag (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Naturbruk (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Teknikk- og industriell produksjon (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Salg, service og reiseliv (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Helse- og oppvekstfag (Stord, Sogndal)
 • Restaurant- og matfag (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Håndverk, design og produktutvikling (Bergen, Stord, Sogndal)
 • Helse- og oppvekstfag (Sogndal)

PPU for allmenne fag, deltid:

 • Naturfag (Stord)
 • Matematikk (Stord)
 • Fremmedspråk (Stord)
 • Samfunnsfag (Stord, Sogndal)
 • RLE (Stord)
 • Kroppsøving (Stord, Sogndal)
 • Musikk (Stord)
 • Kunst og håndverk (Stord)
 • Dans (Stord)
 • Drama (Stord)

PPU for allmenne fag, heltid:

 • Samfunnsfag (Sogndal)
 • Kroppsøving (Sogndal)

Samordna opptak

Ledige studieplassar blir lagt ut på nettsidene til Samordna opptak.

24. mai blei det lagt ut oversyn over ledige studieplassar til fagskulestudium. Du kan søke frå og med 25. mai kl. 09.00.

19. juli kan du sjå kva for studium som har ledige plassar etter opptaket til universitet og høgskuler. Du kan søke frå og med 20. juli kl. 09.00.