Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

For å søke på ein studieplass i vårt lokale opptak, må du:

Er det fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. 

Søk studieplass

 

Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg. 

Masterutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Ledige studieplassar vert lagt ut her ca. 1. juni. 

Ledige studieplassar vert tilbode utan stipend- og vikarordning. 

Etter- og vidareutdanning

Y-veg og Tresemester