Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar på studium som startar opp i haust.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

For å søke på ein ledig studieplass gjennom samordna opptak må du:

Du kan søke frå 20. juli, kl. 09.00. Det er løpande opptak til dei ledige plassane.

Lokalt opptak

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du:

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak.

Masterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det er ingen ledige studieplasser på PPU. 

 

Vidareutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Kompetanse for kvalitet

Søkjarar til ledige studieplassar er ikkje omfatta av stipend- og vikarordninga. Du må dokumentere at du er tilsett som lærar for skuleåret 2018/2019. I merknadsfeltet i Søknadsweb oppgir du kva skule du er tilsett ved, og kven som er skuleeigar. 

Søknader som blir registrert frå torsdag 5. juli og ut juli, vil bli handsama i slutten av veke 31. 

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Forkurs og realfagskurs

Det er ingen ledige studieplassar i dette opptaket.

Y-veg, tresemesterordning for ingeniør (TRESS) samt ingeniør for fagteknikarar

Opptaket er avslutta. Det er ingen ledige studieplassar. 

Ettårig yrkesdykkerutdanning

Yrkesdykking