Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar og studium med utvida frist.

Utvida søknadsfrist

Nokre studium har fått utvida søknadsfristen etter at den ordinære fristen har gått ut. Då kan du logge inn i Søknadsweb og registrere ein søknad. Det er ikkje fortløpande opptak til disse studia. Viss det er fleire søkjare enn studieplassar etter den ordinære søknadsfristen, vil ein konkurrere med poengsummen sin. 

Sjå under kva studium som har utvida frist:

Masterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Allmenne fag, heltid, Sogndal

 • Samfunnsfag
 • Norsk
 • Matematikk
 • Kroppsøving

Allmenne fag, deltid, Sogndal

 • Samfunnsfag
 • Norsk
 • Matematikk
 • Kroppsøving

Allmenne fag, deltid, Stord

 • Matematikk
 • Framandspråk
 • Norsk
 • RLE
 • Kunst og handverk
 • Dans
 • Drama
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Musikk

Yrkesfag, deltid

 • Bygg- og anleggsteknikk (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Elektrofag (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Helse- og oppvekstfag (Sogndal)
 • Naturbruk (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Restaurant- og matfag (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Teknikk- og industriell produksjon (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Salg, service og reiseliv (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Stord, Sogndal, Bergen)
 • Håndverk, design og produktutvikling (Stord, Sogndal, Bergen)

Vidareutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Studia hadde søknadsfrist 1. mars til Udir. 

Viss det er ledige studieplassar etter opptaket vil vi leggje dei ut etter 1. juni. 

Forkurs, realfagskurs, Y-veg og tresemesterordning

Alle retningane innan tresemesterordninga og Y-veg har ny frist 15. april. 

 

Ledige studieplassar

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

19. juli kan du sjå kva for studium som har ledige plassar etter opptaket. Dei blir lagt ut på nettsidene til Samordna opptak. Du kan søke frå og med 20. juli kl. 09.00.

Lokalt opptak

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du: