Personer i en gruppe ser på en skjerm. På skjermen er det bilde av et landskap i Rogaland og ulike symboler for bærekraft, kommunikasjon og ledelse.

Ledelse og forretningsutvikling

Etter- og vidareutdanning

Er du og virksomheten din rustet til å møte morgendagens utfordringer? Denne kurspakken er for deg som har behov for mer kompetanse når det kommer til ledelse, det grønne skiftet, prosjektarbeid og digitalisering.

Ølen i Vindafjord kommune, Rogaland

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Når du trykker på Søk studieplass kommer du til Vindafjord Arbeidsgiverforum. Der leter du opp kurset, og melder deg på. Du vil få e-post fra HVL om at du har fått plass på kurset.

  Egenandel  

  Kurspakken er delvis finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). 

  Det er arbeidsgiver eller virksomhet som skal betale egenandelen for deg, så du bør avklare med dem, før du melder deg på. 

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send e-post til opptak@hvl.no.

  Om å søke opptak til HVL

  I denne kurspakken tilbyr vi korte, fleksible og relevante kurs for deg som er leder eller medarbeider i en offentlig eller privat virksomhet. Du kan selv velge hvor mange kurs du ønsker å ta. Vi tilbyr kurs fra 2,5 til 7,5 studiepoeng. Endringer i kursoppsettet kan forekomme. 

  Samlinger

  Kursene er samlingsbaserte, og samlingene vil finne sted i lokalene til Medvind24 Næringshage på Indre Haugalandet. Hvert kurs går på deltid over ett semester. 

  Kurspakke

  Vår 2024

  Prosjektledelse og prosess 7,5 stp.

  Innhold

  Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt

  Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

  Les mer om innholdet i kurset i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Samlinger

  • Samling 13.-14. februar 2024  kl. 08:30-15:30 
  • Samling 12. mars 2024 kl. 08:30-15:30 
  • Samling 9. april 2024 kl. 08:30-15:30 
  • Hjemmeeksamen: innlevering av endelig oppgave: frist fredag 3.mai
  • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
  • Emneansvarlig: Lene Jørgensen

  Meld deg på kurset her

  Business English 2,5 stp.

  Innhold

  Engelsk er det mest utbredte språket i internasjonal forretningskommunikasjon. Med solide engelskkunnskaper blir det lettere å kommunisere effektivt med internasjonale partnere, kunder og kolleger.

  Kurset vil legge vekt på engelsk som du trenger i arbeidet ditt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Du vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving.

  Les mer om innholdet i kurset i emneplanen.

  Praktisk informasjon

  • Samling 3.-4. april 2024 kl. 08:30-15:30
  • Hjemmeksamen: frist for innlevering 19. april
  • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
  • Arbeidskrav er deltakelse på samlingen

  Meld deg på kurset her.

  Høst 2024

  Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft 5 stp.

  Innhold

  Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. 

  Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner.

  I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling. 

  Les mer i emneplanen

  Praktisk informasjon

  • Samlinger: 5.- 6. september, 19. september og 3. oktober, kl. 08:30-15:30
  • Hjemmeksamen: frist for innlevering 18. oktober
  • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
  • Obligatorisk læringsaktivitet: En skiftlig innlevering 

  Meld deg på kurset her

  Endringsledelse i teori og praksis 2,5 stp.

  Innhold

  I dagens samfunn er endring en konstant realitet. Virksomheter må hele tiden tilpasse seg nye teknologier, markedsforhold og kundekrav.

  De virksomheter som greier å tilpasse seg raskt og effektivt, er bedre rustet til å konkurrere i et stadig skiftende forretningsmiljø. Endringsledelse er derfor avgjørende for å opprettholde konkurransekraft, og ledere bør være de første som tar innover seg og fronter endringer i organisasjonen. 

  Noen tema som vil bli fokusert på i kurset:

  • organisasjoner som endringsarenaer
  • endringsledelse som oppgave og utfordring
  • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
  • rollen som mellomleder og endringsagent
  • endringsledelse som iverksettelsesutfordring

  Les mer i emneplanen 

  Praktisk informasjon

  • Samling 7. november og 21. november, kl 08:30-15:30
  • Hjemmeksamen: frist for innlevering 29. november
  • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
  • Arbeidskrav er deltakelse på samling
  • Emneplan (kommer)

  Meld deg på kurset her

  Vår 2025

  Prosjektledelse og prosess, 7,5 stp.

  Innhold

  Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt

  Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

  Les mer om innholdet i kurset i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlinger og påmelding.

  Høst 2025

  Bærekraft i praksis 2,5 stp.

  Innhold

  Bærekraftige virksomheter har ofte en konkurransefordel. Forbrukere og investorer er stadig mer opptatt av bærekraft, og virksomheter som tar dette på alvor, kan derfor tiltrekke seg flere kunder og investorer.

  I kurset får du innblikk i hvordan du kan jobbe strategisk og praktisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft i din virksomhet. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor. 

  Les mer om innholdet i kurset i emneplanen

  Praktisk informasjon 

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer og påmelding. 

  Kommunikasjon og forhandlingsforståelse 5 stp.

  Mer informasjon kommer. 

  Vår 2026

  Prosjektledelse og prosess 7,5 stp.

  Innhold

  Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt

  Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

  Les mer om innholdet i kurset i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlinger og påmelding.

  Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft 2,5 stp.

  Innhold

  Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. 

  Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner.

  I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling. 

  Les mer i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer og påmelding. 

  Høst 2026

  Ta studiepoeng eller få kursbevis

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng, eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset. For å få kursbevis er det minimumskrav om obligatorisk oppmøte. 

  Bakgrunn

  Samarbeidspartnere for dette fleksible og desentraliserte studietilbudet er Mevind24 Næringshage i Ølen og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Prosjektet er delvis finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i perioden 2023-2026.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs