Hopp til innhald

FØS8309 Endringsledelse i teori og praksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar opp sentrale temaer relatert til endringsledelse i teori og praksis, med særlig fokus på rollen som mellomleder i organisatoriske endringsprosesser.

Sentrale tema i kurset er:

 • Organisatoriske endringsprosesser - fra plan til praksis.
 • Rollen som leder og endringsagent.
 • Kultur og struktur for samarbeid, felles læring og endring

Oppbygging:

Forarbeid

 • Lese/gjennomgå oppgitt litteratur
 • Utfylling av kartleggingsskjema (arbeidskrav)

Samling

 • To dagers samlingen består av ulike læringsaktiviteter, herunder gruppearbeid og forelesninger

Etterarbeid

 • Individuell skriftlig oppgave
 • Bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte

Kunnskaper/ferdighet:

Etter endt kurs skal studenten kunne

 • omsette teoretisk kunnskap til reflektert praksiskunnskap i organisatorisk endringssammenheng.
 • ha forståelse for utfordringer i rollen som leder og endringsagent.
 • identifisere utfordringer samt planlegge og gjennomføre endringsprosesser.

Generell kompetanse:

Etter endt kurs kan studenten forholde seg til organisatoriske endringsutfordringer og iverksettingsprosesser på en faglig bevisst og reflektert måte.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid og forelesninger

Obligatorisk læringsaktivitet

Utfylling av kartleggingsskjema.

Vurderingsform

Individuell skriftlig oppgave.

Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige og skrevne hjelpemidler

Mer om hjelpemidler