Studium

Vil du bli ein av oss? Hos oss kan du ta bachelor-, master- og doktorgrad. Vi har òg dykkarutdanning, forkurs, halvt- og heilårsstudium og etter- og vidareutdanningar.

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!

Sjå det yrande studentlivet på våre campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord.