HVL - naturleg vis

Økonomi og leiing

Du kan studere historie, eigedomsmekling, samfunnsfag, reiseliv, nautikk med meir.

Helse- og sosialfag

Du kan studere sjukepleie, vernepleie, sosialt arbeid, ergoterapi og mykje anna.

Dette er HVL!