Framtida har ein plass til deg!

- Uansett kor høgt du siktar. HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.