Framtida har ein plass til deg!

HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best.

Finn studieprogrammet som passar deg!