Ingeniører

Ingeniør- og teknologiutdanning

Vil du være med å utvikle nye løsninger for framtiden? Som ingeniør kan du utvikle ny teknologi og produkter.

Liker du å samarbeide, løse problemer og jobbe med utfordringer? Da er ingeniørutdanning noe for deg! 

Du kan studere mange forskjellige ingeniør- og teknologiutdanninger hos oss.

Forkurs og y-veg

Vil du ta ingeniørutdanning, men dekker ikke opptakskravet? Med forkurs kan du kvalifisere deg likevel. Har du yrkesfaglig utdanning med relevant fagbrev? Da kan du ta utdanning gjennom y-veien. Hvis du mangler realfagene kan du ta realfagskurs eller TRESS.

Bachelor

En bachelor er en treårig utdanning. Som ingeniørstudent ved HVL får du tilgang til kule labber og simulatorer enten du velger Førde, Haugesund eller Bergen. Du har også muligheten til å velge praksis i en lokal bedrift i løpet av studietiden! Ofte skriver du bacheloroppgaven din i samarbeid med næringslivet. 

Ingeniør- og IT-utdanninger

Har du fagskoleutdanning?

Hvis du har tatt 2-årig fagskole og ønsker å gå videre med en ingeniørutdanning kombinert med jobb, kan du ta et fleksibelt nett- og samlingsbasert studium ved HVL. 

Master

En mastergrad er en toårig påbygging på bachelorgraden. Da fordyper du deg i et felt du er interessert i. Ved HVL kan du bli sivilingeniør. 

Kurs og videreutdanning

Vi har mange kurs og utdanningar som kan passe for deg som ønsker faglig fordyping kombinert med jobb.

Se våre kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og teknologi.

Ph.d.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å drive med vitenskaplig arbeid og forskning på høyt internasjonalt nivå.

 

Er du usikker på studievalget? Se hvordan du kan møte oss!