Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi (ingeniør)

Bachelor

Er du opptatt av gjenbruk og bærekraftig utvikling? Ved å ta en ingeniørutdanning i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi lærer du om hvordan vi kan utvikle det samfunnet trenger og samtidig ta hensyn til naturen.

Hvorfor studere bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi? 

Skal vi nå FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon må vi lære mer om hvordan vi bruker mindre. Vi må tenke mer på klima og miljø når vi utvikler nye produkt og løninger. 

Sirkulærøkonomi handler om hvordan produkt, materialer og ressurser kan gjenbrukes. Du lærer om økodesign, reparasjon, redesign, restaurering og gjenbruk. 

I dette studiet lærer du om nye forretningsmodeller som bygger på andre prinsipper er det som er vanlig i dag, nemlig kjøp, bruk og kast. Du lærer om produktutvikling, bærekraftsanalyser, levesyklusanalyser og sirkulære prosesser. I tillegg lærer du de tradisjonelle fagene innen mekaniske ingeniørfag og produksjonsteknikk. 

Gjennom studiet får du grunnleggende ingeniørkompetanse som er felles for alle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir deg evne til å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver og du kan jobbe som produksjonsingeniør i mange ulike bransjer.

Du kan studere bachelor i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi ved campus Bergen. 

Hvordan er undervisningen?

Det er en blanding av forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. I studiet benytter vi ulike IT- og beregningsverktøy.

I 5. semester kan du velge mellom ulike valgemner. I siste semester skriver du bacheloroppgave sammen med en eller to medstudenter. Det kan være en oppgave fra en produksjonsbedrift, eller et firma som ønsker å bli mer effektive. Du kan også bli med på forskningsarbeid ved HVL

Laboratorium

Instituttet har flere laboratorium som vi benytter oss av. Blant annnet har vi et maskinverksted som vi bruker til dreiing, fresing, plasmakjæring og sveising. Vi har også mange andre  laboratorium som kan brukes til bachelorprosjekt, som for eksempel motorlaboratorium og Marinlab. Vi har også 3D-scanner og 3D-printer hvor ulike modeller kan konstrueres og bygges.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved eit universitet eller en høgskole i utlandet. I 5. semester kan du i stedet for å ta valgfag ved HVL, reise på utveksling til institusjonene som du finner i listen under.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi kan du gå videre på følgende masterutdanninger ved HVL:

Du kan også søke opptak til mastergrader nasjonalt og internasjonalt innen produksjon, sirkulærøkonomi, industrial engineering eller system engineering.

Andre utdanninger du kanskje vil like