Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi | Ingeniør

Bachelor

Er du opptatt av gjenbruk og bærekraftig utvikling? Vil du lære mer om produksjonsteknikk og bli produksjonsingeniør? Tar du en ingeniørutdanning i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi lærer du hvordan vi kan utvikle det samfunnet trenger og samtidig ta hensyn til naturen.

Hvorfor studere bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi? 

På studiet i produksjonsteknikk lærer du om nye forretningsmodeller som bygger på andre prinsipper er de som er vanlige i dag, nemlig kjøp, bruk og kast. Du lærer om produktutvikling, bærekraftsanalyser, levesyklusanalyser og sirkulære prosesser. I tillegg lærer du de tradisjonelle fagene innen mekaniske ingeniørfag, produksjon og produksjonsteknikk. 

Gjennom studiet får du grunnleggende ingeniørkompetanse som er felles for alle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir deg evne til å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver og du kan jobbe som produksjonsingeniør i mange ulike bransjer.

For å nå FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon må vi lære mer om hvordan vi bruker mindre, og tenke mer på klima og miljø når vi utvikler nye produkt og løsninger. Sirkulærøkonomi handler om hvordan produkt, materialer og ressurser kan gjenbrukes. På studiet i produksjonsteknikk lærer du om økodesign, reparasjon, redesign, restaurering og gjenbruk. 

Du kan studere bachelor i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi på heltid ved campus Bergen. 

Hvordan er undervisningen?

Det er en blanding av forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. I studiet benytter vi ulike IT- og beregningsverktøy.

I 5. semester kan du velge mellom ulike valgemner. I siste semester skriver du bacheloroppgave sammen med en eller to medstudenter. Det kan være en oppgave fra en produksjonsbedrift, eller et firma som ønsker å bli mer effektive. Du kan også bli med på forskningsarbeid ved HVL. 

 

Produksjonslinjen er variert og allsidig, og inneholder alt fra klassiske ingeniørfag til fag som omhandler bærekraft og økonomi. Utdanningen gir mange valgmuligheter i yrkeslivet, og gjorde meg rustet til jobb i oljesektoren som jeg startet i rett etter studiet.

Christina Asphaug (Welltec Oilfield services)

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Laboratorium

Instituttet har flere laboratorium som vi benytter oss av. Blant annnet har vi et maskinverksted som vi bruker til dreiing, fresing, plasmakjæring og sveising. Vi har også mange andre  laboratorium som kan brukes til bachelorprosjekt, som for eksempel motorlaboratorium og Marinlab. Vi har også 3D-scanner og 3D-printer hvor ulike modeller kan konstrueres og bygges.

 

"Studiet er et godt valg for deg som ikke heilt vet hvilket ingeniørfelt du vil spesialisere deg i når du begynner å studere. Studiet starter med de tradisjonelle ingeniørfagene. Først femte semester velger man valgfag og da er det kanskje litt lettere å velge.

Peter Skogen (Entec Evotec)

 

Vil du bli ingeniør, men dekker ikke kravene?

Ikke noe problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på en ingeniørutdanning.

Les mer om forkurs, realfagskurs, y-veien og tresemesterordning.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved eit universitet eller en høgskole i utlandet. I 5. semester kan du i stedet for å ta valgfag ved HVL, reise på utveksling til institusjonene som du finner i listen under.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi kan du gå videre på følgende masterutdanninger ved HVL:

Du kan også søke opptak til mastergrader nasjonalt og internasjonalt innen produksjon, sirkulærøkonomi, industrial engineering eller system engineering.

Andre utdanninger du kanskje vil like