Hopp til innhald

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (QUT), ligger i byen Brisbane og har ca 40,000 studenter, inkludert 6000 internasjonale. Brisbane ligger i staten Queensland og har en befolkning på omkring 2 millioner. Sommeren er varm og vinteren solfylt, men kjølig. Brisbane ligger ca en times togtur fra det populære ferieområdet Gold Coast.

Gjeld for

I utgangspunktet er avtalen mellom HVL og QUT så generell at alle studieretninger kan søke om utveksling, gitt at studentene finner relevante fag. Ta kontakt med faglig kontaktperson eller internasjonalt kontor dersom du ønsker å dra til QUT men faget ditt ikke vises på listen under.

Praktiske forberedelser

Alle som skal på uteksling til Australia må søke om studentvisum. Dette kan du først gjøre når du har fått opptaksbrevet ditt (CoE) fra vertsinstitusjonen. Visumsøknaden er omfattende, så du må sette av god tid til å fylle denne ut.

Dersom du skal ha praksis i Australia er du i tillegg nødt til å ta en helseundersøkelse i forbindelse med visumsøknaden din. Denne undersøkelsen (som bla. innebærer røntgen av lunger) kan dessverre kun gjennomføres ved Akutten i Oslo - dette er den eneste helseklinikken i Norge som er utpekt av australske immigrasjonsmyndigheter og har den nødvendige tilgang til systemene som trengs. Helseundersøkelsen er dyr, og kostet våren 2023 4500 kroner.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk og universitetet stiller karv til dokumenterte engelskkunnskaper. Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Dersom du ikke har dette må du ta en språkprøve, enten IELTS eller TOEFL.

Studieavgift

Studenter fra HVL må betale vanlig studieavgift som QUT krever fra alle internasjonalt studenter, men HVL har en avtale som innebærer 15 % avslag i skolepenger. For HVL-studenter er skolepengene dermed ca AUD$ 9000 per semester.

Studenter fra Norge som får støtte fra Lånekassen trenger ikke å betale OSHC-avgift, siden de er dekket av folketrygden i tillegg til studentreiseforsikring.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan dra til QUT og ta 30 studiepoeng matematikk, kroppsøving, musikk, samfunnsfag eller naturfag.

glu5-10

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan dra til QUT og ta 30 studiepoeng matematikk, kroppsøving, musikk, samfunnsfag eller naturfag.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Gjelder alle barnehagelærerutdanningene: Dere kan reise på utveksling til Brisbane i ett semester og ta moduler som kan inngå i fordypningen dere har valgt.

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet

Dere kan dra på utveksling til QUT i 4.semster.

Bachelor i ingeniørfag, data

Vanligvis kan dere reise på utveksling til QUT i 5. semester.

Bachelor i informasjonsteknologi

Vanligvis kan du reise på utveksling til QUT i 5. semester.

Bachelor i landmåling og eigedomsdesign

Dere kan reise til Brisbane i 6. semester og ta hovedprosjet og kurs der.

Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester

Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til QUT i 5 semester.

Bachelor i ingeniørfag, havteknologi

Dere kan reise på utveksling til QUT i 5 semester.

Bachelor i ingeniørfag, berekraftig produksjon og sirkulærøkonomi

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester.

Undervassteknologi - drift og vedlikehald

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

Dere kan dra til QUT i 4. eller 5. semester. Semesteret går fra midten av juli til midten av november om høsten og fra februar til juni om våren. Hvilket semester som gjelder for deg vil avhenge av hvilken campus du studerer på.Ta kontakt med faglig kontaktperson for mer informasjon. Det er en begrensning på 15 studenter fra HVL til QUT. Dersom det er flere søkere, blir dere rangert på karaktersnitt oppnådd ved HVL.

Bachelor i ingeniørfag, kjemi

Du kan dra på utveksling til QUT i 5. semester og ta teoretiske kurs, eller i 6. semester for å ta bacheloroppgave og valgemner.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til QUT i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til QUT i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til QUT i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Studerer du byggingeniør kan du reise på utveksling til QUT i 5. semester.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til QUT i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.