Reis på utveksling med HVL

Sjå kven vi har avtale med!

Ingen skulepengar, meir stipend.

Er du klar for verda?

#hvlutveksling