Utveksling

Vi arbeider med å utvikle den nye høgskulen etter fusjonen. Ein konsekvens av dette, er at du som student i 2017 berre kan reise på utveksling til høgskular eller universitet i utlandet som har avtale med din opphavlege høgskule.

Søknadsfristen for utveksling til haustsemesteret er 1. februar. 

Informasjon om utveksling for deg som er student i Bergen.

Informasjon om utveksling for deg som er student i Sogndal eller Førde.

Informasjon om utveksling for deg som er student på Stord eller i Haugesund.