Reis på utveksling!

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Eit utvekslingsopphald vil gi deg ei oppleving for livet, og i tillegg bidra til at du stiller sterkare i jobbsøknad etter endt studium.