Utveksling

Vi arbeider med å utvikle den nye høgskulen etter fusjonen. Ein konsekvens av dette, er at du som student i 2017 berre kan reise på utveksling til høgskular eller universitet i utlandet som har avtale med din opphavlege høgskule.

No kan du søke om utveksling til haustsemesteret! Du søker via SøknadsWeb. Søknadsfristen er 1. februar. 

Informasjon om utveksling for deg som er student i Bergen.

Informasjon om utveksling for deg som er student i Sogndal eller Førde.

Informasjon om utveksling for deg som er student på Stord eller i Haugesund.