Faglege kontaktpersonar for studentutveksling

Har du spørsmål om emneval på utveksling? Treng du fagleg førehandsgodkjenning?