Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Her er lista over faglege kontaktpersonar for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Dei faglege kontaktpersonane har ansvaret for det faglege opplegget for studentar som dreg på utveksling, og fungerer som 1. godkjennarar på fagleg førehandsgodkjenning. Fagleg kontaktperson gjeld for alle campus, dersom det ikkje er spesifisert anna.

Barnehagelærerutdanning

Bachelor barnehagelærerutdanning
Aihua Hu

Institutt for Idrett, kosthald og naturfag

Bachelor i Idrett og kroppsøving (Bergen)
Vegard Iversen

Bachelor i Idrett og kroppsøving (Sogndal)
Anine Brudeseth

Bachelor i Idrett, fysisk aktivitet og helse
Birte Barsnes Frøyd

Bachelor i Friluftsliv
Vegard Vereide

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet: Frøydis Hausmann
Kosthold: Bodil Bjørndal

Mat og helse - Grunnskolelærerutdanning
Despoina Theofylaktopoulou

Kroppsøving - Grunnskolelærerutdanning (Bergen)
Vegard Iversen

Kroppsøving - Grunnskolelærerutdanning (Sogndal og Stord)
Åge Laurtizen

Naturfag - Grunnskolelærerutdanning
Jan Egil Bjørndal

Institutt for kunstfag

Bachelor i Drama og anvendt teater
Katrine Heggstad

Faglærar i musikk
Trine Daviknes

Forming, kunst og håndverk - Grunnskolelærerutdanning 
Ingvild Digranes

Musikk - Grunnskolelærerutdanning 
Trine Daviknes

Drama - Grunnskolelærerutdanning 
Katrine Heggstad

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Religion, livssyn og etikk - Grunnskolelærerutdanning
Per Bjørnar Grande

Pedagogikk - Grunnskolelærerutdanning
Dziuginta Baraldsnes

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
Dziuginta Baraldsnes

Samfunnsfag
Marit Tjomsland

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Engelsk - Grunnskolelærerutdanning
Dania Jovanna Bonness

Matematikk - Grunnskolelærerutdanning
Shengtian Zhou

Norsk - Grunnskolelærerutdanning
Gro Ulland

Bachelor i Teiknspråk og tolking
Ingeborg Skaten