Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Her er lista over faglege kontaktpersonar for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Dei faglege kontaktpersonane har ansvaret for det faglege opplegget for studentar som dreg på utveksling, og fungerer som 1. godkjennarar på fagleg førehandsgodkjenning. Fagleg kontaktperson gjeld for alle campus, dersom det ikkje er spesifisert anna.

Barnehagelærerutdanning

Bachelor barnehagelærerutdanning
Aihua Hu

Institutt for Idrett, kosthald og naturfag

Faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag (Bergen)
Vegard Iversen

Bachelor i idrett, trening og helse
Birte Barsnes Frøyd

Master i idrettsvitskap
Atle Hole Sæterbakken

Bachelor i Friluftsliv
Tom Lund

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet: Frøydis Hausmann og Despoina Theofylaktopoulou
Kosthold: Bodil Bjørndal og Despoina Theofylaktopoulou

Mat og helse - Grunnskolelærerutdanning
Despoina Theofylaktopoulou

Kroppsøving - Grunnskolelærerutdanning 
Torbjørn Lundhaug

Naturfag - Grunnskolelærerutdanning
Yngvild Bjørlykke

Lærerutdanning praktisk-estetiske fag for trinn 1-13
Vegard Iversen

 

Institutt for kunstfag

Bachelor i Drama og anvendt teater
Katrine Heggstad

Faglærar i musikk
Ole Gunnar Eikeland

Forming, kunst og håndverk - Grunnskolelærerutdanning 
Ingvild Digranes

Musikk - Grunnskolelærerutdanning 
Gunhild Sofie Aadland Rolfsnes

Drama - Grunnskolelærerutdanning 
Katrine Heggstad

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Religion, livssyn og etikk - Grunnskolelærerutdanning
Olav Christian Ruus

Pedagogikk - Grunnskolelærerutdanning
Ingibjørg Kristin Jonsdottir

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
Vibeke Solsvik Foldnes

Samfunnsfag
Marit Tjomsland

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Engelsk - Grunnskolelærerutdanning
Dania Jovanna Bonness

Matematikk - Grunnskolelærerutdanning
Shengtian Zhou

Norsk - Grunnskolelærerutdanning (alle campus)
Nina Goga

Bachelor i Teiknspråk og tolking
Ingeborg Skaten