Professor

Ingvild Digranes

Underviser i

 • Fagdidaktikk i kunst og håndverk
 • Vurderingsproblematikk i faget
 • Tekstil, bilete og farge

Forskar på

 • Den kulturelle skulesekken
 • Profesjonsproblematikk knytt til eksterne prosjekt i skulen
 • Design education in general education
 • Design education and sustainability

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp

  Nielsen, Liv Merete, Digranes, Ingvild (2012)
 • The reflective citizen : general deisgn education for a sustainable fu ture

  Digranes, Ingvild, Fauske, Laila Belinda (2010)
 • Den Kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in DKS projects within the Subject Art and Crafts

  Digranes, Ingvild (2009)
 • The Norwegian School Subject Art and Crafts - Tradition and Contemporary Debate

  Digranes, Ingvild (2009)
 • User participation - real influence or hostage taking?

  Nielsen, Liv Merete, Digranes, Ingvild (2007)