Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Fakturaadresse

  • E-fakturaadresse: 917641404
  • Fakturaadresse: faktura@hvl.no (Vi ønskjer e-faktura i EHF-format)
  • Brevpost faktura: Høgskulen på Vestlandet fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, 0614 Oslo.
  • Organisasjonsnummer: 917641404
  • PIC-nummer: 916768923

Detaljert fakturainformasjon

Post- og besøksadresser

Bergen

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadresse:

Kronstad: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00. I veke 27–31 er varemottaket ope kl. 09.00–11.30.

Møllendalsveien: Møllendalsveien 6–8, 5009 Bergen

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Bergen tekniske fagskole i Strandgaten 196

Undervassteknologi: Smålonane 2, 5353 Straume

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, Klingenbergvegen 4, 5414 Stord.

Brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

 

Florø: Magnus Thingnesgt. 1, 6900 Florø

Kristiansund: Høgskolesenteret, Industriveien 18, 6517 Kristiansund