Kontaktinformasjon og opningstider

Telefon og e-post

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Vil du studere hos oss og lurer på noko? Ta kontakt med opptakskontoret. 

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til Nokas, som er døgnbemanna, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Opningstid, kontaktinfo og kart

Bygga våre er normalt opne for besøkande måndag–fredag kl. 07.30–15.30, men opningstida er korta ned til kl. 08.00–15.00 mellom 15. mai og 15. september.

Utanom opningstida, kan studentar og tilsette bruke nøkkelkort i hovudinngangen i desse tidsromma:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–20.00 (i Haugesund kl. 08.00–20.00)
  • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00
  • Søndag er campus stengt for studentar
  • Tilsette har tilgang måndag–søndag kl. 06.30–00.00 (i Haugesund kl. 06.30–23.30)

Studentar i Sogndal og Førde har tilgang i heile opningstida utan nøkkelkort. 

Om opningstider og kontaktinfo til Servicetorga våre:

Servicetorget i Bergen

Nokas beredskapstelefon: 333 98 971

Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.

Servicetorget i Førde

Romoversikt i Førde

Servicetorget i Haugesund

Finn fram på Campus Haugesund.

Servicetorget i Sogndal

Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope.

Servicetorget på Stord

Kart over campus på Stord

Fakturaadresse

Vi ber om at e-fakturaadressa vår blir brukt: 0192:917641404. Denne adressa støttar standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.

Om du ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast som vedlegg i PDF-format til e-post faktura@hvl.no.

Bankinformasjon

  • Bankkontonummer: 76940517652
  • IBAN: NO6276940517652
  • SWIFT: DNBANOKK

Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Vårt organisasjonsnummer: 917641404

Participant Identification Code; PIC-nummer: 916768923

Post- og besøksadresser

Bergen

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadressa: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00. 

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugvegen 1, 6812 Førde

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, postboks 1064, 5407 Stord.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

Felles e-post: post@hvl.no

Finn fram på campus