Kontaktinformasjon og opningstider

Telefon

Felles telefonnummer (sentralbord) for HVL er ope mellom kl. 8.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september): (+47) 55 58 58 00

Du kan òg ta direkte kontakt med servicetorget på kvar campus

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Vil du studere hos oss og lurer på noko? Ta kontakt med opptakskontoret.

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Chat

HVL har fleire chat-funksjonar – både døgnopen virtuell assistent og manuell chat som er open til visse tider. Chat finn du nedst på alle nettsidene på hvl.no. Les meir om HVL sine chat-funksjonar. 

Opningstid ved alle campusar

Hovudinngangen er open måndag til fredag mellom klokka 07.45 og 17.00.

Alle andre dører treng du adgangskort for å opne.

Tilsette har tilgang med adgangskort måndag til søndag mellom klokka 06.00 og 23.00.

Studentar har tilgang med adgangskort måndag til søndag mellom klokka 07.00 og 23.00.

Klikk for informasjon om avvikande opningstider.

Servicetorga på campusane

Servicetorget i Bergen

Beredskapstelefon: 333 98 971
Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.

Servicetorget i Førde

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september). 

Romoversikt i Førde

Servicetorget i Haugesund

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Servicetorget i Sogndal

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september). Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope.

Servicetorget på Stord

Open kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Finn fram på campus Stord

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på campus Stord. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finn du også på denne nettsida. 

Fakturaadresse

Vi ber om at vår elektroniske fakturaadresse blir brukt: 0192:917641404. Denne adressa støttar standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.

Om du ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast gjennom vår fakturaportal.

Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Vårt organisasjonsnummer: 917641404

Participant Identification Code; PIC-nummer: 916768923

Bankinformasjon

  • Bankkontonummer: 76940517652
  • IBAN: NO6276940517652
  • SWIFT: DNBANOKK


Post- og besøksadresser

Bergen

Vanlig og arkivverdig brevpost og tidsskrifter: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker sender du til besøksadressa: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00. 

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugvegen 1, 6812 Førde

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, postboks 1064, 5407 Stord.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

Felles e-post: post@hvl.no

Finn fram på campus

Nettsider

Har du innspill til nettsidene våre? Kontakt webredaktør