Kontaktinformasjon og opningstider

Telefon, chat og e-post

Vakttelefon til driftssentralen i Bergen: 480 66 868

Vil du studere hos oss og lurer på noko? Ta kontakt med opptakskontoret. 

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Opningstid ved alle campusar

Hovudinngangen er open kl. 08.00–17.00.

Alle andre dører treng du adgangskort for å opne. Tilsette har tilgang med adgangskort måndag–søndag kl. 06.00–23.00. Studentar kan bruke adgangskort på campus i desse tidsromma:

  • Måndag–fredag kl. 07.00–23.00
  • Laurdag–søndag kl. 08.00–18.00

Avvikande opningstider

Campus er stengt frå kl 15.00. fredag 24. juni til og med søndag 7. august 2022. Studentar har tilgang med adgangskort fram til kl. 23.00 den 24. juni. Studentar som følgjer undervisning på campus frå 25. juni til 7. august, vil få tilgang.

Den viktigaste årsaka til at vi stenger campus i ein periode, er at vi treng tid til service og vedlikehald som er vanskeleg å gjennomføre med mye folk på campus. I tillegg bidreg vi til å redusere bruken av energi ved å redusere ventilasjon, varme og kjøling nokre veker i året.

Servicetorga på campusane

Servicetorget i Bergen

  • Ope kvardagar 8.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september)
  • Avvikande opningstid: 27. juni–5. august vil Servicetorget vere stengd, men du kan nå oss på telefon og e-post.

  • E-post servicetorget.bergen@hvl.no
  • Telefon 55 58 58 00

Beredskapstelefon: 333 98 971
Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.

Servicetorget i Førde

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september). 

Romoversikt i Førde

Servicetorget i Haugesund

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Servicetorget i Sogndal

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september). Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope.

Avvikande opningstid: 27. juni–5. august vil Servicetorget vere stengd, men du kan nå oss på telefon og e-post.

Servicetorget på Stord

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Avvikande opningstid: 27. juni–5. august vil Servicetorget vere stengd, men du kan nå oss på telefon og e-post.

Kart over campus på Stord

Fakturaadresse

Vi ber om at e-fakturaadressa vår blir brukt: 0192:917641404. Denne adressa støttar standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.

Om du ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast gjennom vår fakturaportal.

Bankinformasjon

  • Bankkontonummer: 76940517652
  • IBAN: NO6276940517652
  • SWIFT: DNBANOKK

Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Vårt organisasjonsnummer: 917641404

Participant Identification Code; PIC-nummer: 916768923

Post- og besøksadresser

Bergen

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sender du til besøksadressa: Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Varemottaket på Kronstad er ope 09.00–11.30 og 12.00–14.00. 

Dykkarutdanninga: Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord

Eittårig forkurs for ingeniørutdanning: Metis, Lars Hilles gate 17

Slik kjem du deg til oss i Bergen

Førde

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, postboks 523, 6803 Førde.

Pakker: Høgskulen på Vestlandet campus Førde, Svanehaugvegen 1, 6812 Førde

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Svanehaugvegen 1

Slik kjem du deg til oss i Førde

Haugesund

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45

Slik kjem du deg til oss i Haugesund

Sogndal

Tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, postboks 133, 6851 Sogndal.

Pakker:  Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Røyrgata 6

Slik kjem du deg til oss i Sogndal

Stord

Pakker, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet: Høgskulen på Vestlandet campus Stord, postboks 1064, 5407 Stord.

Arkivverdig brevpost: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Besøksadresse: Klingenbergvegen 4

Slik kjem du deg til oss på Stord

Felles e-post: post@hvl.no

Finn fram på campus

Nettsider

Har du innspill til nettsidene våre? Kontakt webredaktør