Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Felles telefonnummer (sentralbord) for Høgskulen på Vestlandet er 55 58 58 00.

Felles e-postadresse er post@hvl.no.

Du kan òg ta direkte kontakt med servicetorget på kvar campus.

Adresser

Fakturaadresse

E-fakturaadresse: 917641404

Fakturaadresse: faktura@hvl.no (Vi ønskjer e-faktura i EHF-format.)

Brevpost faktura: Høgskulen på Vestlandet fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, 0614 Oslo.

Organisasjonsnummer: 917641404

PIC-nummer: 916768923

Detaljert fakturainformasjon

Postadresse

Brevpost sendast til Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Pakkepost, tidsskrift, aviser og anna post som ikkje skal til arkivet sendast direkte til den aktuelle campusen si besøksadresse. 

Besøksadresser

Slik kjem du deg til oss