Servicetorget

Servicetorget er førstelinjetenesta til HVL, og her er du alltid velkommen. Du kan spørre om det meste, og kan vi ikkje hjelpe deg, veit vi som oftast kven som kan.

Servicetorget er tilgjengeleg for studentar, tilsette og eksterne gjennom sentralbord, e-post og i skranken på kvar campus. Når du ringer 55 58 58 00, kjem du til oss.

Våre åpningstider er 08:00 til 15:00 (Frå 15. september-14.mai.: 08:00-15:30). 

Kva kan vi hjelpe med?

Til dømes svarar vi på spørsmål knytt til politiattest, adgangskort, stadfestingar, karakterutskrifter og vitnemål, godkjenning av utdanningsplan og betaling av semesteravgift, Feide-konto, Studentweb, Canvas m.m.

Vi formidlar også kontakt til studierettleiarane.

Send inn spørsmål til servicetorget

Klokke som går og går Vent litt...

NB! Vi holder på med vedlikeholdsarbeid på en tjenestemaskin. Dersom du får problemer her, ber vi deg om å komme tilbake litt siden. Beklager ulempene dette medfører.

Kor finn du servicetorget?

Velg din campus og søk i Mazemap.

Chat med HVL

HVL har fleire chat-funksjonar – både døgnopen virtuell assistent MIME og manuell chat som er open til visse tider. Chat finn du nedst på alle nettsidene på hvl.no. Les meir om HVL sine chat-funksjonar