Servicetorget

Servicetorget er førstelinjetenesta til HVL, og her er du alltid velkommen. Du kan spørre om det meste, og kan vi ikkje hjelpe deg, veit vi som oftast kven som kan.

Servicetorget er tilgjengeleg for studentar, tilsette og eksterne gjennom sentralbord, e-post og i skranken på kvar campus. Når du ringer 55 58 58 00, kjem du til oss.

I romjula 2020 vil sentralbordet vere opent klokka 10.00–14.00. Servicetorga på Stord og i Haugesund vere opne klokka 10.00–14.00 i romjula. På dei tre andre campusane vil servicetorga vere stengde i jula.

Kva kan vi hjelpe med?

Til dømes svarar vi på spørsmål knytt til adgangskort, stadfestingar, karakterutskrifter og vitnemål, godkjenning av utdanningsplan og betaling av semesteravgift, Feide-konto, Studentweb, Canvas m.m. Vi formidlar også kontakt til studierettleiarane.

Servicetorget i Bergen

E-post: servicetorget.bergen@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget på Stord

E-post: servicetorget.stord@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget i Førde

E-post: servicetorget.forde@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget i Haugesund

E-post: servicetorget.haugesund@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget i Sogndal

E-post: servicetorget.sogndal@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00