Servicetorget

Servicetorget er førstelinjetenesta ved HVL, og er tilgjengeleg for studentar, tilsette og eksterne både gjennom sentralbord, e-post og i skranken på kvar campus.

Til dømes svarar vi på spørsmål knytt til adgangskort, stadfestingar, karakterutskrifter og vitnemål, godkjenning av utdanningsplan og betaling av semesteravgift, Feide-konto, Studentweb, Canvas m.m. Her kan du spørje om det meste, og kan ikkje vi hjelpe deg, veit vi som oftast kven som kan.

Servicetorget i Bergen

Servicetorget på Kronstad er ope måndag-fredag kl. 08.00-15.45. (Måndag-fredag 08.00-15.00 mellom 15. mai og 15. september)

I Møllendalsveien er Servicetorget ope kvardagar kl. 08.00–12.00.

E-post: servicetorget.bergen@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Studenttorget på Kronstad er ope 09.00–15.00 (torsdag 10.00–15.00).

Servicetorget i Førde

Opningstid måndag–fredag 08.00–15.00.

E-post: servicetorget.forde@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget i Haugesund

Opningstid: måndag–fredag 08.00–15.00

E-post: servicetorget.haugesund@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget i Sogndal

Opningstid måndag–fredag kl. 08.00–15.45. (Måndag–fredag kl. 0800–1500 mellom 15. mai og 15. september.)

E-post: servicetorget.sogndal@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00

Servicetorget på Stord

Ope måndag–fredag kl. 08.00–15.00
E-post: servicetorget.stord@hvl.no
Telefon: 55 58 58 00