Brukarkonto

Som HVL-student får du tildelt ein brukarkonto og e-postkonto til høgskulen sitt dataanlegg.

Viktig informasjon frå HVL blir sendt til denne e-postadressa, og du er pliktig til å sjekke den jamnleg. Brukarkontoen din brukar du til innlogging på HVL sine system, som studentepost, læringsplattformen Canvas, trådlaust nettverk, Office365 med meir.

  • E-postadressa di er dittstudentnummer@stud.hvl.no.
  • Brukarnamnet ditt er studentnummeret ditt.
  • Studentnummeret finn du i Min profil på Studentweb.
  • Pinkode har du fått tilsendt på SMS.

Aktivere konto

For å ta i bruk HVL-brukarkontoen din må den aktiverast. Det gjer du ved å logge på https://konto.hvl.no og lage deg eit passord. Du loggar på med brukarnamn (studentnummer) og pinkode.

Passord

Passordet skal ha ein kombinasjon av bokstavar og tal, og må innehalde minst 9 teikn. Dersom du tastar feil passord så mange gonger at kontoen din blir låst, vil kontoen låse seg opp igjen av seg sjølv etter ca. 10 minutt, og du kan prøve igjen.

Multifaktor for din Windows konto

Aktivere Multifaktor på din konto

Faren for å verta utsett for dataangrep gjennom identitetskapring er større enn nokon gong! 
Fleire store og små norske selskap og organisasjonar har gjennom dei siste åra opplevd dette. Den beste måten å unngå dette på, er å nytta multifaktor stadfesting ved pålogging. HVL har nytta dette for tilgang på fleire tenester gjennom mange år. Men no ligg det til rette for at vi over ein periode kan standardisera på ein stadfestingsmetode som kan erstatta dei ulike vi har. I tillegg vil det alltid vera slik at vi for tenester som krev eit særleg sikkerheitsnivå, må nytta det høgaste autentiseringsnivået vi har - altså dei nasjonale ID-ane vi har i ID-porten.

Stadfesting med multifaktor er eit ekstra nivå for å sikra pålogging. I tillegg til passordet ditt (noko du veit) må du og stadfesta det ved å nytta noko du får (eingangskode). Dette hindrar andre i logga på med din ID sjølv om dei kjenner ditt passord.

Aktivering av Multifaktor
Bruksanvisning

Feidepålogging

du skal logge på ei teneste med Feide, blir du sendt til Moria, som er ei felles innloggingsteneste for alle Feide-tenester. Skal du til dømes logge deg inn i innleverings- og eksamenssystemet WISEflow, må du ha oppretta brukarkonto i Feide.

Bruk det same brukarnamnet og passordet ved pålogging via Feide som til HVL-brukarkontoen din.

Slik loggar du på med Feide:

  • vel «tilhørighet: Høgskulen på Vestlandet»
  • klikk «fortsett» og skriv inn brukarnamn (studentnummeret ditt) og passord
  • klikk «logg inn» og du vil bli sendt til tenesta

Gløymt passord

Dersom du har gløymt passordet ditt, kan du lage eit nytt ved å logge på https://konto.hvl.no med brukarnamn (studentnummeret ditt) og pinkode. Du kan ikkje velje eit passord som du har brukt tidlegare.

Dersom du har glømt pin koden kan du lage ny på studentweb på linken her: 
Studentweb

NB: Logg inn med bankid/MinID. 

Klikk på namnet ditt oppe i høgre hjørnet.
Klikk på min profil.

imagetnz5.png
Gå ned på siden til du kommer til kontoadministrasjon der ser du endre pin.

imagekzjf5.png

Husk og trykke lagre endringer nederst på siden.

imageyvuoc.png

 

Avslutning av konto

Brukarkontoen din blir sperra 90 dagar etter fullført studieløp, eller etter at du av andre grunnar avsluttar studiet. Du er ansvarleg for å kopiere ut data du vil ta vare på før studiet er avslutta og kontoen blir deaktivert.

Dersom du ønskjer å halde fram å bruke Office 365 og MS Office programvare som du har hatt tilgang til som student ved HVL, må du teikne eit nytt abonnement hos Microsoft.
Etter du har teikna ny lisens på din private microsoftkonto kan du finne brukerveiledning for å overføre filene dine direkte til din private microsoftkonto under her:

Microsoft overføring