Studentweb

Her finn du ein kort presentasjon av funksjonar i Studentweb.

Du loggar deg på Studentweb via Feide, med brukarnamnet og passordet ditt. Dersom du ikkje har dette, loggar du inn med fødselsnummer og PIN-kode.

Logg på Studentweb

Lurer du på noko?

Ta kontakt med servicetorget.

I Studentweb finn du følgjande informasjon:

Studium

Under dette menypunktet finn du utdanningsplanen din.

Aktive emne

Her ser du kva emne du er undervisnings- og vurderingsmeldt til. Vurderingsmeldt vil seie oppmeldt til eksamen.

Her finn du også eksamensinformasjon som

  • eksamensdato
  • kandidatnummer
  • innleveringsfristar
  • romplassering
  • innvilga tilretteleggingstiltak

Dersom du har gått inn på eit emne, og infoen over ikkje er synleg, klikkar du på den grøne haka foran teksten. Du kan også finne denne infoen under "Kommende hendelser".

Resultat

Her finn du eksamensresultat og kan bestille karakterutskrift. Du finn også informasjon om data som er rapportert inn til Lånekassen.

Dokument

Her kan du sjå e-postar og sms sendt frå høgskulen.

Betaling

Her finn du betalingsinformasjon for semesteravgift.

Bestilling

Her kan du bestille karakterutskrift og semesterkvittering.

Profil

Oppe til høgre finn du profilen din. Her kan du:

  • oppdatere kontaktinformasjonen din
  • logge ut

Les her kva du må gjere dersom du endrar namn medan du er student ved HVL.