Vitnemål og karakterutskrift

Frå 1.1.17 blir alle vitnemål skrive ut frå Høgskulen på Vestlandet, uavhengig av kor lenge du har studert ved ein av dei fusjonerte høgskulane.

Når får eg vitnemålet mitt?

Viss du fullfører studiet ditt på normert tid, får du automatisk tilsendt vitnemål når siste sensur er registrert med bestått karakter. Vitnemålet blir sendt til heimstadadressa du har registrert i Studentweb.

Dersom du tar ny eksamen etter å ha mottatt vitnemål for fullført utdanning, vil du få dette dokumentert med karakterutskrift.

Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Vitnemålsportalen er ei digital, gratis teneste. Der kan du sjølv hente ut resultata dine frå høgare utdanning og bruke som dokumentasjon ved søknad til vidare utdanning eller jobb. Du kan enten sende lenke til resultata dine i portalen, eller laste ned ein pdf som du kan sende elektronisk. 

Meir informasjon og pålogging til Vitnemålsportalen.

Har du behov for ei papirutskrift av karakterane dine, bestiller du dette i Studentweb. Du kan heile tida bestille karakterutskrift i Studentweb. Viss du ikkje har ein aktiv studierett ved HVL, loggar du på med MinID.

For mange studiepoeng i utdanningsplanen?

Ein utdanningsplan skal berre omfatte emna du treng for å oppnå ein grad. Har du fleire valfag/emne enn dette i utdanningsplanen din, må du kontakte oss for å få endra planen innan fristen for semesterregistrering. Emna i utdanningsplanen din kjem med på vitnemålet. Ein karakterutskrift kan vise andre emne.

Har du for mange studiepoeng i utdanningsplanen og skal ha vitnemål våren 2017, må du sende ein e-post innan 15. mai til studierettleiar der du skriv kva valfag/emne du ikkje skal ha med på vitnemålet ditt. Oppgi studentnummer og kva campus du tilhøyrer.

Duplikat

Vitnemål blir skrive ut éin gong. Ved tap av vitnemål kan høgskulen etter søknad og mot betaling skrive ut duplikat av tildelt vitnemål. Eit duplikat kostar kr 1000.

Autorisasjon

Er du ferdigutdanna til sommaren på vernepleie, ergoterapi, radiografi, jordmor eller sjukepleie (evt. til jul i Førde), vil HVL melde inn at du skal ha autorisasjon. Du får tilsendt ein e-post frå Altinn om innbetaling av gebyr. Høgskulen ordnar med gratis turnuslisens til avgangsstudentar på fysioterapi.

Eventuelle spørsmål rundt vitnemål sender du til post@hvl.no.