Vitnemål og karakterutskrift

Frå 1.1.17 blir alle vitnemål skrive ut frå Høgskulen på Vestlandet, uavhengig av kor lenge du har studert ved ein av dei fusjonerande høgskulane. Men det blir ikkje skrive ut vitnemål frå Høgskulen på Vestlandet før 1.3.2017.

Studentar som er klar for vitnemål i perioden 1.1.2017–01.03.2017, vil få tilsendt karakterutskrift og eit følgjeskriv som viser oppnådd kvalifikasjon. 

Eventuelle spørsmål rundt vitnemål sender du til post@hvl.no.

Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Vitnemålsportalen er ei digital og gratis teneste. Der kan du sjølv hente ut resultata dine frå høgare utdanning og dele dei med potensielle arbeidsgjevarar og andre.

Du loggar deg på via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren).

Meir informasjon og pålogging til vitnemålsportalen

Skulle du ha behov for ei papirutskrift av karakterane dine, kan du bestille ho på Studentweb. Du kan heile tida bestille karakterutskrift i StudentWeb. I perioden 1.1.2017 til 1.3.2017, bestiller du her:

Duplikat

Vitnemål blir skrive ut ein gong. Ved tap av vitnemål kan høgskulen etter søknad og mot betaling i særlege tilfelle skrive ut duplikat av tildelt vitnemål. Eit duplikat kostar kr 1000.