Vitnemål og karakterutskrift

Frå 1.1.17 blir alle vitnemål skrive ut frå Høgskulen på Vestlandet (HVL), uavhengig av kor lenge du har studert ved ein av dei fusjonerande høgskulane.

Når får eg vitnemålet mitt?

Studentar som fullfører studiet på normert tid, får automatisk tilsendt vitnemål når siste sensur er registrert med bestått karakter. Vitnemålet blir sendt til heimstadadressa som studentane sjølve har registrert i sin studentweb.

Studentar som tek ny eksamen etter å ha mottatt vitnemål for fullført utdanning, vil få dette dokumentert med karakterutskrift.

For mange studiepoeng i utdanningsplanen?

Ein utdanningsplan skal berre omfatte emna du treng for å oppnå ein grad. Har du fleire valfag/emne enn dette i utdanningsplanen, må du ta kontakt med høgskolen for å få endra planen innan fristen for semesterregistrering, jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 4-4 (4). Emna i utdanningsplanen din kjem med på vitnemålet. Ein karakterutskrift kan vise andre emne.

Har du for mange studiepoeng i utdanningsplanen og skal ha vitnemål våren 2017, må du sende ein epost innan 15. mai til studierettleiar der du skriv kva valfag/emne du ikkje skal ha med på vitnemålet ditt. I eposten tek du med studentnummer og campus.

Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Vitnemålsportalen er ei digital og gratis teneste. Der kan du sjølv hente ut resultata dine frå høgare utdanning og dele dei med potensielle arbeidsgjevarar og andre.

Du loggar deg på via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren).

Meir informasjon og pålogging til vitnemålsportalen.

Har du behov for ei papirutskrift av karakterane dine, bestiller du dette på Studentweb. Du kan heile tida bestille karakterutskrift i StudentWeb. Viss du ikkje har ein aktiv studierett ved HVL, loggar du på med MinID.

Duplikat

Vitnemål blir skrive ut ein gong. Ved tap av vitnemål kan høgskulen etter søknad og mot betaling skrive ut duplikat av tildelt vitnemål. Eit duplikat kostar kr 1000.

Autorisasjon

Er du ferdigutdanna til sommeren på vernepleie, ergoterapi, radiografi, jordmor eller sjukepleie (evt. til jul i Førde), vil HVL melde inn at du skal ha autorisasjon. Du får så tilsendt ein epost frå Altinn om innbetaling av gebyr. Høgskolen ordnar med gratis turnuslisens til avgangsstudentar på fysioterapi.

Eventuelle spørsmål rundt vitnemål sender du til post@hvl.no.