Vitnemål og karakterutskrift

Frå 1.1.17 blir alle vitnemål skrive ut frå Høgskulen på Vestlandet, uavhengig av kor lenge du har studert ved ein av dei fusjonerande høgskulane. Men det blir ikkje skrive ut vitnemål frå Høgskulen på Vestlandet før 1.3.2017.

Studentar som er klar for vitnemål i perioden 1.1.2017–01.03.2017 vil få tilsendt karakterutskrift og eit følgjeskriv som viser oppnådd kvalifikasjon. 

Eventuelle spørsmål rundt vitnemål sender du til post@hvl.no.

Karakterutskrift undervegs i studiet

Du kan heile tida bestille karakterutskrift i StudentWeb. I perioden 1.1.2017 til 1.3.2017, bestiller du her:

Duplikat

Vitnemål blir skrive ut ein gong. Ved tap av vitnemål kan høgskulen etter søknad og mot betaling i særlege tilfelle skrive ut duplikat av tildelt vitnemål. Eit duplikat kostar kr 1000.