Krise- og beredskapsnummer

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!


Sikresiden.no
På Sikresiden.no får du forebyggande opplæring og råd om kva du kan gjere i ein krisesituasjon. Løysinga er tilpassa studentar og tilsette ved universitet og høgskular i Noreg.