Krise- og beredskapsnummer

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til Nokas, som er døgnbemanna, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!