Forsking

Fagleg profil for HVL

  • Helse, omsorg og velferd
  • Danning, kultur og samfunn
  • Teknologi, berekraft og samfunn

Forskarutdanning ved HVL

HVL tilbyr ph.d.-utdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå. Les om forskarutdanning ved HVL.