Forsking

HVL utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, og studentar og samarbeidspartnarar blir involvert.

Satsingsområde i forskinga vår

 

Siste nytt frå forskinga vår

  • I det tverrfaglege Repeat-prosjektet kryssar vi stadig faggrenser. Då vår allsidige planforskings-stipendiat Ingrid fekk sjansen til å oppleve naturvitskapleg feltarbeid, kasta ho seg resolutt ut i eventyret. Korleis det gjekk, kan du lese meir om her!

  • Dhayalan Velauthapillai

    Verden står midt i en energikrise. Samtidig kryper klimakrisen stadig nærmere. Jakten på nye rene energiløsninger blir stadig viktigere. Kan svaret ligge rett foran oss – i planteriket?

  • Forskarar frå HVL og NTNU har utvikla ein metode for å ta betre avgjerder innan vasskraftproduksjon. Dette blir avgjerande for å sikre overgangen til eit grønare energisystem, meiner dei.

Forsking ved fakulteta