Forsking

HVL utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, og studentar og samarbeidspartnarar blir involvert.

Satsingsområde i forskinga vår

 

Siste nytt frå forskinga vår

Forsking ved fakulteta