Forsking

Forskinga og innovasjonsarbeidet vårt bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk berekraft. Høgskulen på Vestlandet utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv.

Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, som studentar og samarbeidspartnarar blir involvert i. Høg kompetanse og mangfald blant tilsette og studentar, eit stort geografisk nedslagsfelt og tette relasjonar til samfunns- og arbeidslivet gjer oss til ein sentral innovasjonsaktør. 

Satsingsområde i forskinga vår

HVL har som mål å auke deltakinga vår i Horisont Europa, og vi ser alltid etter nye moglegheiter for samarbeid. 

Les meir om Horisont Europa-prosjekta
Kollegaer i samtale

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Om ph.d.-utdanning ved HVL

Siste nytt frå forskinga vår

Forsking ved fakulteta