Forsking

Fagleg profil

  • Helse, omsorg og velferd
  • Danning, kultur og samfunn
  • Teknologi, berekraft og samfunn

Om forskingsmiljøa i Bergen

Om forskingsmiljøa i Førde og Sogndal

Om forskingsmiljøa i Haugesund og på Stord

Forskarutdanning

HVL tilbyr ph.d.-utdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå. Les om forskarutdanning ved HVL.